Rada radzie w prezencie

[podpis] DOROTA STEINHAGEN
GW Częstochowa nr 231, wydanie z dnia 01/10/2004WYDARZENIA, str. 3

PIENIĄDZE do zwrotu?

Rada radzie w prezencie

Oto lista dwudziestu jeden radnych obecnej i poprzedniej kadencji, którzy - jak twierdzi Regionalna Izba Obrachunkowa - są winni miastu ponad 11 tysięcy złotych

Dostali diety za udział w sesji Rady Miasta i posiedzeniach komisji, choć na listach obecności nie ma ich podpisów - mówi RIO. Radni odpowiadają: Byliśmy obecni, część z nas nawet zabierała głos, jest to w protokołach.

Podjęli uchwałę, że nie będą oddawać pieniędzy. Przy okazji podarowali byłemu prezydentowi Wiesła...

CZ-DLO

Polecane tematy