Policjanci na kampusie

[podpis] CHA
GW Olsztyn nr 299, wydanie z dnia 22/12/2004WYDARZENIA, str. 3

UWM. Porozumienie o współpracy

Policjanci na kampusie

Policjanci będą mogli kontrolować, czy na terenie uczelni nie handluje się narkotykami. Studenci Wydziału Prawa mogą zostać wolontariuszami w policji. Wczoraj podpisano porozumienie o współpracy policji i władz uczelni

- Niestety, żadna placówka oświatowa nie jest wolna od problemu narkomanii - mówi Zdzisław Gazda, komendant wojewódzki policji w Olsztynie. - W naszym wspólnym interesie jest, by zwalczać to zjawisko.

Do tej pory na wejście funkcjonariuszy na teren uczelni m...

OL-DLO

Polecane tematy