Korespondencyjny kurs przygotowawczy z matematyki, rok akadem. 1994/1995

[podpis] (-)
GW Katowice nr 281, wydanie z dnia 03/12/1994, str. 3

Korespondencyjny kurs przygotowawczy z matematyki, rok akadem. 1994/1995

PRACA KONTROLNA nr 3

1. Napisać równanie stycznej do paraboli i tworzącej z osią OX kąt o mierze 45*.

2. Znaleźć punkt B symetryczny do punktu A(-2,9) względem prostej 2x-3y+18=0.

3. Wykazać, że środki kolejnych boków trapezu równoramiennego są wierzchołkami rombu.

4. Znaleźć najmniejszą wartość funkcji roman{4x} sup{2} + 5.

5. Dany jest stożek o promieniu podstawy 1 i o tworzącej długości 2. Płaszczyzna zawierająca środek tworzącej i równoległa do płaszczyzny podstawy dz...

KA-DLO

Polecane tematy