SZKOLENIA I PREZENTACJE

[podpis] ASZ
NIERUCHOMOŚCI I DOM dodatek do NIERUCHOMOŚCI I DOM nr 45, wydanie z dnia 23/02/2005, str. 6

SZKOLENIA I PREZENTACJE

Warszawski Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" przygotował kolejny cykl szkoleń dotyczących kosztorysowania i specyfiki zamówień publicznych na roboty budowlane oraz prezentacje najnowszych komputerowych programów kosztorysowych.

Seminarium "Inspektor nadzoru i kierownik budowy w procesie inwestycyjnym" odbędzie się 14-15 marca w Warszawie. Na szkolenia "Kosztorys inwestorski i Wspólny Słownik Zamówień (CPV) w zamówieniach publicznych" organizatorzy zaprasza...

WR-TDN

Polecane tematy