Święto według Gubajduliny

[podpis] ANNA S. DĘBOWSKA
CO JEST GRANE nr 16 dodatek do CO JEST GRANE nr 99, wydanie z dnia 29/04/2005MUZYKA POWAŻNA, str. 24

Święto według Gubajduliny

Koncert na wiolonczelę i orkiestrę rosyjskiej kompozytorki zaprezentuje jeden z ambasadorów jej muzyki w świecie - Dawid Geringas

Twórczość Sofii Gubajduliny przesiąknięta jest mistycyzmem. Nie wynika to z koniunkturalizmu. Taki po prostu jest świat tej tatarsko-rosyjskiej artystki, mimo że jej młodość przypadła na apogeum stalinizmu w Rosji. Religijna symbolika i treść kształtuje estetykę utworów, wpływa na ich styl, specyficzne zabarwienie dźwiękowe, dobór instrumentarium....

WA-TCG

Polecane tematy