MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. ARKUSZ II

KUJON POLSKI dodatek do KUJON POLSKI nr 293, wydanie z dnia 17/12/2005JĘZYK ANGIELSKI, str. 4

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. ARKUSZ II

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy 70 minut

Instrukcja dla ucznia

Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 ponumerowanych stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego badanie.

Część pierwsza arkusza, sprawdzająca rozumienie ze słuchu, będzie trwała około 25 minut i jest nagrana na płycie CD.

Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.

Nie używaj korektora.

...

RP-OAC

Podobne artykuły

 • Język angielski

  Gazeta Edukacja

  Maturzysto! Egzaminy coraz bliżej, a już dziś drukujemy próbne testy z języka angielskiego wraz z odpowiedziami naszych ekspertów. Sprawdź, co jeszcze musisz powtórzyć

 • Egzamin maturalny - język angielski

  Gazeta Wyborcza

  Maturzysto! Egzaminy tuż tuż! Sprawdź, czy wszystko już umiesz. Dziś drukujemy testy językowe na poziomie rozszerzonym przygotowane przez naszych ekspertów. Nagrań słuchaj w serwisie www.edulandia.pl

 • Egzamin pisemny

  KUJON POLSKI. NOWA MATURA

  ARKUSZ I Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. (5 pkt) Zapoznaj się z listą różnych form aktywności duchów (A-F). Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich wypowiedzi na temat duchów, w które wierzą różne narody.

Polecane tematy