PRZETARGI

PRZETARGI

[podpis] OPRAC. ELA
KOMUNIKATY dodatek do KOMUNIKATY nr 44, wydanie z dnia 21/02/2006, str. 1

Do wygrania...

Budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Sienkiewicza w Bobrownikach zleci Gmina Bobrowniki, tel. 0 32 287 78 87, e-mail: bobrowniki@gminy.pl, www.bobrowniki.pl; termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - do 27 marca 2006 r., do godz. 10; wymagane wadium: 20 tys. zł; czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 3; termin związania ofertą: liczba dni - 60 od ostatecznego terminu sk...

RP-TKM

Polecane tematy