Dodatkowe zajęcia dla maturzystów

[podpis] JOANNA WRÓŻYŃSKA
GW Łódź nr 164, wydanie z dnia 15/07/2006WYDARZENIA, str. 3

Dodatkowe zajęcia dla maturzystów

PO przedstawiła pomysły na poprawienie wyników matur w przyszłych latach.

Propozycje PO obejmują wprowadzenie dodatkowych lekcji z przedmiotów objętych maturą dla dzieci, których rodziców nie stać na zapewnienie im korepetycji, a także zajęć z zakresu autoprezentacji, umiejętności interpersonalnych, wyszukiwania informacji oraz łączenia teorii z praktyką w oparciu o studia przypadków, czyli tzw. case studies. Inicjatywy te miałyby być finansowane z budżetu miasta oraz z wpływów z opłat ...

LO-DLO

Polecane tematy