Trzeba pukać do rzecznika praw obywatelskich

[podpis] ROZMAWIAŁ KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK
GW Zielona Góra nr 34, wydanie z dnia 09/02/2007Z DRUGIEJ STRONY, str. 2

Rozmowa z Walerianem Piotrowskim *

Trzeba pukać do rzecznika praw obywatelskich

LEAD>Wydarzenia zielonogórskie: były trzy procesy i różne wyroki

Krzysztof Kołodziejczyk: - Sąd Najwyższy uniewinnił Antoniego Ajszpura, który za udział w wydarzeniach zielonogórskich został skazany na trzy lata więzienia. Jak Pan oceni ten wyrok?

Walerian Piotrowski: - Doskonale znam tę sprawę. Zabiegałem o kasację u rzecznika praw obywatelskich. To bardzo ważny wyrok. Sąd uznał, że Antoni Ajszpur, biorąc udział w obronie Domu Katolickiego w 1960 r., nie popełnił przestępstwa...

ZI-DLO

Podobne artykuły

 • [Rzecznik praw obywatelskich...]

  Gazeta Wyborcza

  Rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Zieliński wystąpił do marszałka Sejmu o ochronę praw polskich kombatantów mieszkających po wschodniej stronie tzw. linii Curzona i o ustawowe przyznanie im odsz

 • [Rzecznik praw obywatelskich...]

  Gazeta Wyborcza

  Rzecznik praw obywatelskich zapytał wczoraj ministra pracy, czy przewiduje zmianę przepisów, które nie pozwalają pracować osobom pobierającym zasiłki przedemerytalne. Osoby pobierające takie zasiłki

 • [Rzecznik praw obywatelskich...]

  Gazeta Wyborcza

  Rzecznik praw obywatelskich Tadeusz Zieliński sugeruje premierowi Buzkowi, by zlecił Międzyresortowemu Zespołowi ds. Repatriacji szybsze działania na rzecz repatriacji Polaków z Kazachstanu. Prosi, a

Polecane tematy