Arkusz II - poziom rozszerzony

KUJON POLSKI. MATURA 2007 - JĘZYK ANGIELSKI dodatek do KUJON POLSKI. MATURA 2007 - JĘZYK ANGIELSKI nr 74, wydanie z dnia 28/03/2007, str. 10

Arkusz II - poziom rozszerzony

Część II - wypowiedź pisemna

Zadanie 3. (18 pkt)

Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 sł...

RP-OAC

Polecane tematy