Car czy prezydent

[podpis] (afp, Reuter, inf. wł.) (mor)
Gazeta Wyborcza nr 564, wydanie z dnia 23/04/1991, str. 7

BUŁGARIA

Car czy prezydent

W lokalach partii monarchistycznej, która ad przeszło ro­ku działa w Bułgarii, panował w poniedziałek ożywiany ruch. Po wywiadzie z przebywającym na emigracji w Hiszpanii eks-carem Simeonem II, który w sobotę nadała bułgarska telewizja, monarchiści zyskali tysiące nowych zwolenników.Simeon II nie uznaje wyni­ków referendum, na podstawie którego w 1946 r. Bułgaria zo­stała ogłoszona republiką. Jegozdaniem, jedną z cech charak­terystycznych państw położo­nych na Bałkanach jest posza­nowanie dla wł...

RP-DGW

Polecane tematy