Sądy stalinowskie Od początku bezprawne

[podpis] (krzem)
Gazeta Wyborcza nr 245, wydanie z dnia 02/04/1990, str. 3

Sądy stalinowskie Od początku bezprawne

- Uznać za nieważne wyroki z czasów stalinowskich? Projekt ustawy rehabilitacyjnej opracuje min. sprawiedliwościRepresje okresu stalinowskie­go objęły w Polsce trudną dziś do ustalenia liczbę osób. Coraz częściej podnoszona jest sprawa zadośćuczynienia i naprawienia krzywd.Zabieganie o rewizje sądowe, wznawianie procesów jest czę­sto zbyt uciążliwe. Po kilku­dziesięciu latach wiele akt ule­gło zniszczeniu, niektóre ofiary represji już nie żyją.Trzeba szukać rozwiązania generalnego. W opinii dysk...

RP-DGW

Polecane tematy