Kto będzie rządził na Węgrzech

[podpis] Rafał WIŚNIEWSKI
Gazeta Wyborcza nr 245, wydanie z dnia 02/04/1990, str. 6

Kto będzie rządził na Węgrzech

Pierwsze od ponad 40 lat wolne wybory na Węgrzech udowodniły, że bez załama­nia się gospodarki i zaopa­trzenia, masowych demon­stracji, powstania szerokich ruchów społecznego sprzeci­wu bez podjęcia publicznej misji przez Kościoły - możli­we jest w kraju Europy Wschodniej przejście od ko­munizmu do wstępnych form demokracji typu zachodnio­europejskiego.Zachodni model polityczny jest w zasięgu ręki, dziedzi­ctwo przeszłości i aktualny stan gospodarki Węgier stawiają je­dnak ten kraj przed problem...

[autor fot./rys] MTI
RP-DGW

Polecane tematy