Pomoc, w czasie przyszłym

[podpis] Piotr CEGIELSKI.Sztokholm
Gazeta Wyborcza nr 262, wydanie z dnia 24/04/1990, str. 7

Pomoc, w czasie przyszłym

"Litwa oczekuje od Polski udostępnienia sieci komunika­cyjnej. Może ona ? po otwar­ciu litewsko ? polskiej granicy ? zapewnić naszemu krajowi kon­takt ze światem" ? powiedzia­ła w Sztokholmie koresponden­towi "Gazety Wyborczej" pre­mier Litwy Kazimiera Prunskiene.Sztokholm był ostatnim punk­tem skandynawskiej podróży szefowej litewskiego rządu, w czasie której odwiedziła rów­nież Oslo i Kopenhagę."Polska jest jednym z na­szych najważniejszych sąsia­dów" ? podkreśliła Prunskiene. "Oprócz współpra...

RP-DGW

Polecane tematy