Pozwólcie Bałtom grać

[podpis] (JKP)
Gazeta Wyborcza nr 437, wydanie z dnia 20/11/1990, str. 16

XXIX Olimpiada Szachowa

Pozwólcie Bałtom grać

Do Nowego Sadu na Szacho­wą Olimpiadę przyjechały dele­gacje związków szachowych Litwy, Łotwy i Estonii, a tak­że reprezentacje tych nadbał­tyckich krojów. Wcześniej wła­dze Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) czyniły Bałtom nadzieje na występ w tur­niejach...Tymczasem prezydent FIDE Florencio Campomanes nie do­trzymał obietnicy powołując się na ustalenia (z kim?), wg któ­rych o udziale drużyn krajów Pribałtyka w międzynarodo­wych szachowych imprezach zadecydować musi Kongres FIDE. Kongre...

RP-DGW

Polecane tematy