POMOC STAŁA I DORAŹNA

[podpis] (amp)
Gazeta Stołeczna nr 532, wydanie z dnia 15/03/1991, str. 1

POMOC STAŁA I DORAŹNA

Z zasiłków stałych, wypłacanych przez ośrodki pomocy społecznej w dzielnicach, korzysta 2900 osób. Zasiłki okresowe przyznano dla 3900 osób, 28 tys. dostało jednorazowe zapomogi celowe - poinformowano podczas wczorajszej konferencji prasowej w Wojewódzkim O-środku Pomocy Społecznej.Szacuje się, że w tym roku no tzw. zadania zlecane (itp. zasiłki, pomoc w ekonomicznym usamodzielnieniu się) potrzebo 350 mld zł. Ośrodek wojewódzki dostał 230 mld zł, Ole to prawdopodobnie wystarczy, ponieważ niektór...

WA-DLO

Polecane tematy