NIE WPŁAW I Z DOWODEM

[podpis] Włodzimierz SŁOWIŃSKI
Gazeta Wyborcza nr 110, wydanie z dnia 10/10/1989, str. 2

NIE WPŁAW I Z DOWODEM

Czy prawdą jest, że WOP zatrzymuje enerdowców w polskich aresztach? Czy istnieje sprzeczność między obietnicą min. Skubiszewskiego, że obywatele NRD nie będą zawracani z terytorium Polski a działaniem WOP? Z takimi pytaniami zwróciliśmy się do dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza, gen. Feliksa Stronnika.Jeśli granicę przekracza na przejściu obywatel NRD musi mieć dowód osobisty. I to nas tylko interesuje ? mówi szef WOP. Reguluje to umowa mie­dzy naszymi krajami z 25 listopada 1971 r. Kontrola do­ko...

RP-DGW

Polecane tematy