Ekologiczna przyjaźń polsko- niemiecka

Gazeta Wyborcza nr 685, wydanie z dnia 16/09/1991, str. 5

Ekologiczna przyjaźń polsko- niemiecka

Niemcy będą współpraco­wać z Polską w dziedzinie ochrony środowiska. W ubiegłym tygodniu rozpoczęło prace polsko- niemiecka Rado Ochrony Środowiska (powołana 17 czerw­ca, w dniu podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a RFN). Instytucję po­dobnej rangi Niemcy utworzyły dotychczas jedynie z Francją.Rada przygotuje plan oczysz­czania ścieków w Świnoujściu. Minister ochrony środowiska RFN Klaus Toepfer nie wyklu­cza też budowy wspólnych c? czyszczaki i ścieków w miastach granicznych,...

RP-DGW

Polecane tematy