FRANCUSKOŚĆ PO BRETOŃSKU

[podpis] MARIA KRUCZKOWSKA
Gazeta Wyborcza nr 35, wydanie z dnia 11/02/1999ŚWIAT, str. 9

Koniec świata jakobinów

FRANCUSKOŚĆ PO BRETOŃSKU

Francja przystąpi w tym roku roku do europejskiej Karty języków regionalnych i mniejszościowych. To oficjalny kres rozpoczętej dwieście lat temu wojny o ich całkowite wyparcie na rzecz języka francuskiego

Gdy powstała europejska Karta, francuski rząd odmówił jej podpisania. Powołał się nie tylko na artykuł II Konstytucji, głoszący, że językiem Republiki jest francuski, lecz również na pochodzący z 1539 roku dekret Franciszka I z Villers-Cotterets, w którym monarcha stanowił, że od tej pory francuski będzie wyłącznym językiem urzędów i sądów.

Główną przeszkodą w podpisaniu Karty przez Francję była jej królewska i rewolucyjna tradycja centralistyczna. "Federalizm i zabobon - pisał w 1794 rok...

RP-DGW

Polecane tematy