Jako뜻, jako뜻 i Jeszcze Raz Jako뜻

[podpis] RED
GW Szczecin nr 51, wydanie z dnia 02/03/1999AKTUALNO쪪I, str. 4

Jako뜻, jako뜻 i Jeszcze Raz Jako뜻

BIZNES JUNIOR '99. Wyniki Pierwszej Rundy II Etapu Konkursu

NOTOWANIA KURSW AKCJI - RUNDA 1 Z DNIA 25.02.1999 R.

Po strajkach w pierwszym etapie wiele firm zdecydowa쿽 si na niewielk podwy퓃 wynagrodze.

Niemniej ch唯 zdobycia przewagi konkurencyjnej ju w pierwszej rundzie doprowadzi쿪 do wyst켺ienia strat w wikszo턢i firm i spadku indeksu kursw akcji VIM 20 a o 8,8 proc.

Rosn nak쿪dy na marketing i popraw jako턢i. Warto jednak pamita, 풽 uzyskanie certyfikatu jako턢i jest pierwszym etapem walki o jako뜻, jej zapewnienie...

SZ-DLO

Polecane tematy

Inne artyku퀉

Marsza쿮k chce lotnisko
Jesienny zastj
Komentarze biblijne dla najmniej religijnych
Powd ch쿪mu i zawi턢i
Krtko / 쫗ier w studzience
Czy To Wa퓆e wydarzenie?
Pi켾ek jak trzynastego
BIELSKO-BIA쥱 / Bud풽t w przysz퀉m roku?
Scytowie z Chotyca zmieniaj histori Polski
Zruga i wygra
LOKALNA OPINIA PUBLICZNA
Ma퀉 Przedmiot Po엽dania
Szczsny MU nie zatrzyma
Rozmowa z ANDRZEJEM WYBRASKIM, kandydatem na pos쿪 z wojewdztwa bydgoskiego.
Wie턢i ze scen
Nauka rwnoleg쿪
MAMY PRAWDZIWE DIAMENTY NA KUJAWACH I POMORZU
Lider KOD w ECS
Nie dajcie si oszuka
WIE쪪I ZE SZTUKI
W SKRCIE
Kino niemieckie
ZAPOWIEDZI
Napad w bia퀉 dzie na salon jubilerski
Urynkowienie 턬ieci i autobusw
Dlaczego ratowali?
Hey w Rzeszowie
Zaczli bez rozg쿽su
Scena STU
KRTKO
쫤itowanie wolno턢i
Sztuka spania
Nieborowskie lepienie
G쥱츲WSKI WYPAR WASILEWSK
KRONIKA POLICYJNA / 쫗ier na szaliku
TECHNO-ZURYCH
Co robi? Walczy!
W kwestii faworyta
Walcz z d퀅gami, czekaj na odszkodowanie
Wroc쿪w ograny, czeka Vistal
쫤iadek Ma퀉sz
Spawacz na przynt
Ma퀉sz w Jedynce
Bogu 턻ieczk, diab퀅 ogarek
SPORT W SKRCIE
Gie쿭a pomys농w
KRAJ POTRZEBUJE GOSPODARRZA // Bez pomys퀅 na Polsk nie ruszymy z miejsca // Ordzie i co dalej? / Czego prezydent nie powiedzia?
Zje뜻 i mie ciastko
Zjedziemy do podziemia
BEZDOMNI BEZDOMNYM
SERCE ZOSTA즁...
ZChN Plastycznie Gotowy
Reporterskie Melchiory przyznane
KRONIKA POLICYJNA
O턳odki na wakacje
Powrt po latach
Trzy kije w herbie
Kandydat do czo쿽wej lokaty zamyka tabel
Mniej blokad
Mamy medal i awans do ekstraklasy