Rzecznicy w Powiatach

[podpis] iwo, td
GW Białystok nr 69, wydanie z dnia 23/03/1999JEDYNKA, str. 1

Rzecznicy w Powiatach

Powołanie miejskiego rzecznika konsumentów planuje białostocka Rada Miejska.

Wczoraj rada i członkowie Klubu Federacji Konsumentów wręczyli wojewodzie podlaskiemu Krystynie Łukaszuk pismo w sprawie wpłynięcia na Rady Powiatowe Białegostoku i Suwałk, by przyspieszyły proces powoływania rzeczników konsumentów. Tymczasem Rada Miejska Białegostoku zaplanowała powołanie takiego rzecznika na najbliższej, poniedziałkowej sesji.

Rzecznik musi mieć wyższe wykształcenie i co najmniej pięciolet...

BI-DLO

Polecane tematy