Zapytaj eksperta

[podpis] NOT. BLEW
strony lokalne GW - Łódź nr 33, wydanie z dnia 09/02/2010Na swoim, str. 5

Zapytaj eksperta

MARCIN WĘGIERSKI: W 2010 roku w województwie łódzkim wprowadzono nowe działanie, które pozwala na sfinansowanie zakupu środków trwałych dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Celem Działania 3.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego (RPO) jest zwiększenie konkurencyjności mikro- i małych przedsiębiorstw. Możliwe będą inwestycje polegające m.in. na:*działaniach modernizacyjnych w przedsiębiorstwach prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lu...

LO-DLO

Podobne artykuły

 • Raczkier uniewinniony

  strony lokalne GW - Toruń

  Toruński przedsiębiorca Mieczysław Raczkier został prawomocnie oczyszczony z zarzutów wyłudzenia towarów za 1,1 mln zł i korumpowania lekarzy. Odzyskał dobre imię i będzie mógł domagać się od państwa rekompensaty za niesłuszne aresztowanie

 • Fundusz z USA nabywcą akcji polskich i czeskich przedsiębiorstw

  The Wall Street Journal Europe, dodatek do Gazety Wyborczej

  Amerykański fundusz typu otwartego Robertson Stephens Developing Country dokonał poważnych inwestycji na polskim i czeskim rynku akcji. Jak podaje Michael Hoffman, menedżer Developing Country, od gru

 • Nie wszyscy dostaną / PRYWATYZACJA / Darmowe akcje przedsiębiorstw

  GW Poznań

  Zakończył się okres przyjmowania wniosków o nabycie darmowych akcji od uprawnionych i byłych pracowników spółek. Po wywieszeniu imiennych list ci, którym firma odmówiła praw do akcji, będą mogli skła

Polecane tematy