KTO PIT-A, NIE BŁĄDZI

KTO PIT-A, NIE BŁĄDZI

[podpis] oprac. mba
GW Kielce nr 78, wydanie z dnia 02/04/1999AKTUALNOŚCI, str. 2

1. Czy podatek z tytułu wypłacanej renty należy odprowadzić co miesiąc, czy można rozliczyć się w skali roku?

Z tytułu wypłacanej renty umownej nie odprowadza się podatku. Obowiązek podatkowy ciąży na osobie otrzymującej rentę umowną.

2. Czy darowizny na rzecz kultu religijnego muszą być udokumentowane? Czy mogę sobie odliczyć kwoty wrzucone do puszki np. na rzecz KUL?

Darowizny na rzecz kultu religijnego muszą być udokumentowane dowodami wpłaty. Kwoty wrzucane do puszki nie podl...

KI-DLO

Polecane tematy