PROSZĘ, DYSKRETNIE I SZYBKO

[podpis] WITOLD GADOMSKI, GAZETA WYBORCZA
Gazeta Wyborcza nr 77, wydanie z dnia 01/04/2010Z drugiej strony, str. 2

KOMENTARZ

PROSZĘ, DYSKRETNIE I SZYBKO

Konflikt między Ministerstwem Finansów a NBP jest rzeczą fatalną. Tego rodzaju spory powinny być rozwiązywane w dyskrecji. Tym razem spór jest otwarty.Oliwy do ognia dolała wczorajsza uchwała Rady Polityki Pieniężnej zmieniająca zasady tworzenia w Narodowym Banku Polskim rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Nie znamy przebiegu dyskusji w RPP, bo jej obrady są przez kilka miesięcy utajniane. Rynki finansowe i komentatorzy ekonomiczni uchwałę odczytują jednoznacznie - ja...

RP-DGW

Polecane tematy