Lektury z międzyepoki

GW Kraków nr 0, wydanie z dnia 21/03/1996

Lektury z międzyepoki

JULIAN KORNHAUSER. Szkice o poezji i krytyce
Swoją działalność krytycznoliteracką uważam za marginesową
- wyznał niedawno w wywiadzie dla "Nowego Nurtu" Julian Kornhauser.
Autorowi wolno oczywiście (a poniekąd nawet wypada) mówić o
swoim dziele z pewną nonszalancją. Co więcej, dla twórcy - a
Kornhauser jest przecież poetą i prozaikiem o znacznym (i znaczącym)
dorobku - komentowanie twórczości innych jest z natury rzeczy
czymś dodatkowym.
Bywa wprawdzie i tak, że "krytykopisanie" stan...

KR-DLO

Polecane tematy