LISTY

GW Kraków nr 0, wydanie z dnia 27/02/1996AKTUALNOŚCI

LISTY

Konkurs na wspomnienia jenieckie
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogłasza
konkurs na wspomnienia żołnierzy, którzy jako jeńcy wojenni
przebywali w latach 1939-1945 w niemieckich obozach jenieckich
w Lamsdorf (Łambinowicach) - stalagi VIII B, 318/VIII F, 344.
Celem konkursu jest zebranie relacji dotyczących osobistych
przeżyć jeńców w czasie ich pobytu w wyżej wymienionych obozach
i komandach pracy.
Prace nie przekraczające 15 stron maszynopisu i dotąd nie publi...

KR-DLO

Polecane tematy