Znak czasu

GW Kraków nr 0, wydanie z dnia 03/09/1996

Znak czasu

PRZEMÓWIENIE J. WIATRA. Po sztandarze i hymnie
Kurator oświaty i wychowania w Nowym Sączu Jerzy Nalepka
zalecił dyrektorom sądeckich szkół wysłuchanie - wraz z kadrą
i uczniami - przemówienia ministra Jerzego Wiatra, który wczoraj
w radiu zainaugurował rok szkolny. List w tej sprawie kuratorium
otrzymało od wiceminister edukacji narodowej Danuty Grabowskiej.
Pod koniec sierpnia w nowosądeckim kuratorium oświaty i wychowania
odbyła się narada z udziałem dyrektorów nowosądeckich szkół....

KR-DLO

Polecane tematy