Kochajmy się

GW Kraków nr 0, wydanie z dnia 26/09/1997

Kochajmy się

Otwarcie nowego przejścia granicznego w Krakowcu, na przedłużeniu
trasy A 4, która łączy Małopolskę z Lwowem i Kijowem zapowiedział
wczoraj wojewoda lwowski Michaiło Gladij.
Goszcząca w Krakowie delegacja ukraińska jest zainteresowana
współpracą kulturalną, rozwojem turystyki, kontaktów gospodarczych
oraz ochroną zabytków.
Formalnie nie ma jeszcze umowy między województwem krakowskim,
a obwodem lwowskim. Stronie ukraińskiej bardzo zależy na współpracy,
zwłaszcza gospodarczej. - Chcem...

KR-DLO

Polecane tematy