null

Podobne artykuły

 • Dzięki unijnym dotacjom możemy żyć w czystszych miastach

  [ OXU KA ] - Zielone Strony

  Większość pieniędzy pochodzących z funduszy europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013 została już rozdysponowana. Efekty, m.in. w postaci nowych sieci kanalizacyjnych i nowoczesnych zakładów gospodarowania odpadami, widać także na Śląsku

 • Zastrzyk dla środowiska

  [ OXU KA ] - Zielone Strony

  Dzięki unijnemu programowi Infrastruktura i Środowisko w naszym regionie powstają m.in. setki kilometrów kanalizacji oraz zakłady zagospodarowania odpadów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który nadzoruje te przedsięwzięcia, został właśnie wysoko oceniony przez Ministerstwo Środowiska

 • Dotacje szansą dla gmin i środowiska naturalnego

  Zielone Strony

  W najbliższych latach najważniejsze dla samorządów będą inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową i lokalne programy bezpieczeństwa energetycznego. Niezrealizowanie ich grozi nie tylko karami unijnymi,

Polecane tematy