Pa­sa­żer oskar­ża MPK o po­dej­rza­ny man­dat za ja­zdę na ga­pę

[podpis] MA­GDA NO­GAJ
[ DLO WR ] - strony lokalne GW - Wrocław nr 228, wydanie z dnia 29/09/2012Gazeta Wrocław, str. 4

Pa­sa­żer oskar­ża MPK o po­dej­rza­ny man­dat za ja­zdę na ga­pę

...

WR-DLO

Podobne artykuły

 • Oj, ma­lu­szek, ma­lu­szek

  [ DLO RA ] - strony lokalne GW - Radom

  W po­nie­dzia­łek od ra­na czu­ję ja­kiś we­wnętrz­ny nie­po­kój. I słusz­nie. Oka­zu­je się, że wciąż nie ma peł­no­moc­ni­ka pre­zy­den­ta do spraw osób wy­klu­czo­nych

 • By­li­ście Obu­rzo­ny­mi, ty­le że bez Twit­te­ra

  [ DLO KR ] - strony lokalne GW - Kraków

  Taka mała wystawa, a tyle emocji: gorycz, rozczarowanie, ale też radość i nadzieja. Emocje towarzyszyły nowohucianom, którzy w sobotę oglądali wystawę w alei Róż "Nowa Huta Underground", otwartą w 30. rocznicę powstania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność"

 • No­wy roz­kład ja­zdy: wię­cej po­cią­gów

  [ DLO CZ ] - strony lokalne GW - Częstochowa

  Sa­mo­rząd wo­je­wódz­twa ślą­skie­go po­ro­zu­miał się z ościen­ny­mi re­gio­na­mi w spra­wie po­łą­czeń ko­le­jo­wych. Nie trze­ba się bę­dzie prze­sia­dać na gra­ni­cach wo­je­wództw ani mar­twić o bi­le­ty in­ne­go prze­woź­ni­ka

Polecane tematy

Inne artykuły

Vive Kielce?
Co nowego u poznańskich deweloperów
PCS AZS Bajer Wrocław
POMÓŻ POLICJI
NIE DAĆ ZAPOMNIEĆ!
Powstaje stowarzyszenie poszkodowanych w wypadku
Pomnik na deptaku
Przed Sylwestrem
Jeździmy trochę bezpieczniej
NASZA TV
NOWE PRODUKTY
Świat samurajów
Polska i Ukraina - wspólna eurodrużyna
André Bonzel: Żaden film nie jest neutralny
Mocarne polskie obligacje
Początek z mistrzem
Kraina wiecznego lata
Gdzie biją, a gdzie kradną?
Trasa za 5 mln euro
Kto wypisze receptę?
Wieści koncertowe
Co teraz zrobią terroryści z IRA?
Powrót do przeszłości
Scena zamiast ogórków
Z PRALKĄ W BAGAŻNIKU
DOBRE STARE WIBRACJE
Leśne Ściganie
Dolnośląskie Gryfy będą również promować najmniejsze firmy
CBA oskarża ABW
Wykład Žižka
Konflikt w "papieskiej szkole" w Wadowicach
Top model w sesji gliwickiego Forum
Punkt po punkcie mieszkań coraz mniej
ZAPOWIEDZI
Piękna porażka
Zhańbiona Duma
PLANETE
Rynex porządkuje otoczenie cmentarzy, czyli domki, a nie namioty
Niespodziewany powrót komornika
Uwielbiam Pałac Kultury
Przez zaspy
Kadeci Returnu wicemistrzami Polski
Cel: Miasto czystego transportu
Był kibolem, nie jest urzędnikiem
Moc jest w nas
Niedziela dla bibliofila
Festiwal Miłosza
Górą Bagaże
PARTIA RAZEM W CAŁYM KRAJU
Różnice i podobieństwa
PIŁKA NOŻNA. DLJ
DAMY CI PLAKAT
Szansa dla kreatywnych
Olsztyńska Ofensywa Muzyczna
Dożynki Prezydenckie w Spale
Rajd graniczny
Kredyty zamiast stopnia
GRY
Marcin Franczyk
1 Z NORMAL.STY PSDOWN Objawienia