Wilhelmina Skulska-Kruczkowska

GW Kraków nr 0, wydanie z dnia 30/06/1998

Wilhelmina Skulska-Kruczkowska

WSPOMNIENIE
Nie życzyła sobie, żeby cokolwiek mówiono nad Jej grobem. Ale
trudno akurat nam wszystkim, którzy Jej tyle zawdzięczamy, niezależnie
od poczucia straty, przemilczeć odejście kogoś, kto stanowił
swoistą żywą kronikę zawodu dziennikarskiego.
Była człowiekiem niezmożonej dzielności. Przy drugim zawale,
który ją złapał poza Warszawą, potrafiła z bólami i torsjami
prowadzić samochód wiele kilometrów, jeszcze podwieźć nie orientującą
się w niczym przyjaciółkę na miejsce i wyląd...

KR-DLO

Polecane tematy