Nie ma

GW Kraków nr 0, wydanie z dnia 06/06/1998

Nie ma

sporu kultur
W Berlinie, Florencji i Krakowie odbyły się wczoraj sympozja
pt. "Matematyka jako siła ewolucji kultury". Są one częścią
Forum Diderota - cyklu spotkań mających popularyzować matematykę
przez pokazanie jej związków z różnymi dziedzinami życia kulturalnego
i gospodarczego.
Głównym punktem seminarium była dyskusja z udziałem przedstawicieli
wszystkich miast, przeprowadzona za pośrednictwem łączy telewizyjnych.
Wcześniej w Auli Collegium Novum rozprawiano w sposób tradycyjn...

KR-DLO

Polecane tematy