Póki lina nie pękła

GW Kraków nr 0, wydanie z dnia 19/06/1998

Póki lina nie pękła

INTEGRACJA '98. Spotkanie w Radwanowicach
Fundacje współpracują na szczeblu administracyjnym - mówi
ks. Tadeusz Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta i kierownik
schroniska dla niepełnosprawnych w Radwanowicach. - Organizując
spotkanie integracyjne chcieliśmy, aby to nasi podopieczni poznali
się, zaprzyjaźnili.
Po środowej, uroczystej inauguracji, kiedy to bohaterami zdawali
się być dorośli i całkowicie pełnosprawni, inicjatywę przejęli
ich podopieczni. Rozpoczęły się konkursy i...

KR-DLO

Polecane tematy