PYTANIE O SEMINARIUM

[podpis] PYTAŁA URSZULA PIETROCZUK
GW Białystok nr 104, wydanie z dnia 06/05/1999TEMATY DNIA, str. 2

PYTANIE O SEMINARIUM

* Jaki cel przyświeca organizatorom seminarium na temat roli posługi duszpasterskiej w jednostkach penitencjarnych? - zapytaliśmy majora ALEKSANDRA BAZYLUKA, dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Na fali pierestrojki nastąpiła szybka klerykalizacja służb specjalnych. W więziennictwie przeprowadzaliśmy ją bardzo ostrożnie. Od "rewolucji" minęło już dziesięć lat i może czas już na podsumowania. Jest to pierwsze tego typu seminarium. Teraz zatrudniam w mojej jednostce dwóch kapelanów: ...

BI-DLO

Polecane tematy