DOM DLA CIEBIE

[podpis] OPRACOWANIE EWA CZARNECKA
Ładny Dom nr 10, wydanie z dnia 01/10/2014INSPIRACJE KATALOG PROJEKTÓW, str. 32

DOM DLA CIEBIE

INSPIRACJE KATALOG PROJEKTÓWTrzeba upewnić się, że działka nie jest terenem rolnym lub leśnym - jeżeli jest, czy możliwe będzie przekształcenie jej w działkę budowlaną. Przeprowadzenie takiej procedury zazwyczaj trwa długo i nie zawsze jest możliwe.Ponadto należy uzyskać:x wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub - jeżeli nie ma takiego planu dla naszej lokalizacji - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. O oba dokumenty występujemy w wydziale archit...

RP-MLD

Polecane tematy