WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

[podpis] GP
GW Trójmiasto (Gdańsk) nr 144, wydanie z dnia 23/06/1999, str. 12

* Best

WZA spółki odbędzie się 25 czerwca 1999 r. Projekty uchwał przewidują m.in.: zatwierdzenie sprawozdania finansowego (zysk netto 3 mln 75 tys 290 zł), skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarządu za rok 1998, przekazanie zysku netto na kapitał zapasowy, obniżenie kapitału zapasowego o 10 mln zł. BRE Bank SA - podmiot dominujący w stosunku do Best SA posiada 420 tys. akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 121 tys. 971 akcji zwykłych na okaziciela.Posiadany przez BRE BANK pakiet...

GD-DLO

Polecane tematy