Stołeczna Telefoniczna Opinia Publiczna 841 05 75

Stołeczna Telefoniczna Opinia Publiczna 841 05 75

SUPERMARKET nr 0 dodatek do SUPERMARKET nr 144, wydanie z dnia 23/06/1999, str. 2

* W piątek pojechałam do filii banku PKO BP przy ul. Wołoskiej wybrać czeki. Okazało się, że nie mogę tego zrobić, bo jest zepsuta drukarka. Pojechałam dzisiaj w tym samym celu. Drukarka dalej jes...

WA-TSU

Polecane tematy