Oznaki pozycji i prestiżu

MAGAZYN nr 35 dodatek do MAGAZYN, dodatek do Gazety Wyborczej nr 205, wydanie z dnia 02/09/1999, str. 4

Fotoplastikon Ogórka

Oznaki pozycji i prestiżu

Z ustawy dla uczniów szkół publicznych, przyjętej na Sesji Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie 13 października 1828 roku

* Za posiadanie kapelusza otrzymywało się wysokie odznaczenia państwowe. Jednak dowodem szczególnego wyróżnienia było naturalnie wręczenie kapelusza. Polska była wówczas krajem awansu społecznego i zdarzało się, że niektóre osoby uzyskiwały prawo do noszenia kapelusza, przyznawanego przez najwyższe władze.

* Sam fakt posiadania przez kogoś kapelusza powodował, że gratulowano mu i składano wyrazy uznania. Podczas składania hołdów osobom posiadającym kapelusz wynikała pewna niezręczność: o...

RP-DGW_D

Polecane tematy