BIBLIA

[podpis] (jt)
Gazeta Wyborcza nr 27, wydanie z dnia 01/02/1992, str. 18

BIBLIA

Czytania w kościołach rzymskokatolickich na tydzień od 2 do 9 lutego br.

niedziela (święto Ofiarowania Pańskiego) 2 lutego:

Księga Malachiasza 3, 1-4; List do Hebrajczyków 2, 14-18; Ewangelia według Łukasza 2, 22-40

poniedziałek 3 lutego: 2 Księga Samuela 15, 13-14.30; 16,5-13; Ewangelia według Marka 5, 1-20

wtorek 4 lutego: 2 Księga Samuela 18, 9-10.14. 24-25. 31-19,3; Ewangelia według Marka 5,24-43

środa 5 lutego: 2 Księga Samuela 24, 2.9-17; Ewangelia według Marka 6, 1...

RP-DGW

Polecane tematy