Powtórka z prawa jazdy

[podpis] Wiec
PRACA nr 45 dodatek do PRACA nr 261, wydanie z dnia 08/11/1999

Powtórka z prawa jazdy

Cudzoziemcy w polskich firmach

Pracującym w Polsce Amerykanom i Brytyjczykom po nowelizacji ustawy o ruchu drogowym łatwiej uzyskać nasze prawo jazdy. Ale i tak czeka ich egzamin, a zatrudniającą ich firmę - wydatki.

Polska uznaje tylko prawa jazdy zgodne ze standardami wiedeńskiej konwencji o ruchu drogowym z 1968 r. Jej sygnatariuszami jest 58 państw. Są to m.in. Austria, Dania, Federacja Rosyjska, Francja, Niemcy, Szwecja i Węgry. W Polsce honorowane są też prawa jazdy włoskie i k...

RZ-TPR

Polecane tematy