Wzdychamy zdrowo

[podpis] krajobrazu
GW Łódź nr 277, wydanie z dnia 27/11/1999AKTUALNOŚCI, str. 4

MIASTO. Ryby i żaby zamiast produkcji

Wzdychamy zdrowo

Dzięki likwidacji zakładów przemysłowych poprawił się stan środowiska naturalnego w Łodzi. - To pozytywny skutek negatywnych zjawisk - mówią ekolodzy.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego Piotr Maks ostrzega jednak przed nadmiernym optymizmem. - Przesuwa się środek ciężkości zatruwania środowiska - mówi. - Na pewno zmalała emisja zanieczyszczeń przemysłowych, ale mamy już inne ich źródła, głównie komunalne i komunikacyjne - na przykład lokalne kotłownie. Wszystkie łó...

LO-DLO

Polecane tematy