Jeśli chcesz wyszukać teksty, w których występują wszystkie wpisane przez Ciebie słowa...

redPor
21.06.2005 , aktualizacja: 26.05.2010 15:36
A A A
oddziel je po prostu spacją
spacja - to operator domyślny 'and' - np. przy jej użyciu między słowami: wybory ukraina, wyszukiwarka znajdzie artykuły, które w swojej treści zawierają obydwa te słowa