Inne tagi

łączne dochody

(znalezionych: 479 )

 • WĘGIERSKA PRYWATYZACJA

  Gazeta Wyborcza (Reuter) 04-11-1992

  (P) Tegoroczne dochody budżetu z prywatyzacji na Węgrzech przekroczą 60 mld forintów (750 mln dolarów) - informuje przedstawiciel węgierskiego rządu. Tegoroczne dochody będą wyższe niż łączne dochody z prywatyzacji w dwóch poprzednich latach. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży firm przeznaczone są na pokrywanie kosztów prywatyzacji, restrukturyzację przedsiębiorstw oraz finansowanie budżetu. (P) Tegoroczne dochody budżetu z prywatyzacji na Węgrzech przekroczą 60 mld forintów (750 mln dolarów) - informuje przedstawiciel węgierskiego rządu. Tegoroczne dochody będą wyższe niż łączne

 • Kapitał Źródeł Finansowania Wrocławia

  GW Wrocław 08-03-2007

  Miasto ma po Warszawie najwyższy budżet w Polsce Kapitał Źródeł Finansowania obliczono na podstawie pozyskanych przez miasto środków własnych, środków pochodzących z rynku finansowego oraz z funduszów europejskich. Na środki własne miasta składają się łączne jego dochody uzyskane z budżetu państwa, dochody własne budżetu miasta (w przeliczeniu na głowę mieszkańca) oraz udział wydatków inwestycyjnych w budżecie miasta. Łączne dochody budżetu Wrocławia w roku 2005 sięgały 2,1 mld zł i były po Miasto ma po Warszawie najwyższy budżet w Polsce Kapitał Źródeł Finansowania obliczono na podstawie pozyskanych przez miasto środków własnych, środków pochodzących z rynku finansowego oraz z fundusz

 • Wielkanocna Pożyczka

  GW Wrocław masz 01-04-1999

  Do 20 kwietnia włącznie można starać się o specjalny "kredyt wielkanocny" w Banku Zachodnim. Kredyt można zaciągnąć do wysokości 5 tys. zł. Jeśli starają się o niego małżonkowie, to przy ocenie zdolności kredytowej bank weźmie pod uwagę ich łączne dochody . Pożyczone od banku pieniądze trzeba spłacić maksymalnie w ciągu 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 13,4 proc. Do tego dochodzi jeszcze prowizja pobierana przez bank - 2,5 proc. dla posiadaczy kont w BZ, 3,5 proc. dla Do 20 kwietnia włącznie można starać się o specjalny "kredyt wielkanocny" w Banku Zachodnim. Kredyt można zaciągnąć do wysokości 5 tys. zł. Jeśli starają się o niego małżonkowie, to przy ocenie zdoln

 • Czekają na wnioski

  GW Kielce ANAR 16-08-2005

  Do końca sierpnia można składać w ZUS wnioski o wypłatę dodatku pieniężnego. Otrzymać go mogą emeryci, renciści oraz osoby, które od marca tego roku pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, a ich roczny dochód netto nie przekroczył 9,6 tys. zł.Przy obliczaniu dochodu należy uwzględnić wynagrodzenie z dodatkowej pracy lub łączne dochody ze współmałżonkiem. Dodatek wyniesie 10 procent różnicy tych kwot. Jeśli ktoś pobiera więcej niż jedno świadczenie, np. emeryturę wraz z połową renty Do końca sierpnia można składać w ZUS wnioski o wypłatę dodatku pieniężnego. Otrzymać go mogą emeryci, renciści oraz osoby, które od marca tego roku pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny,

 • Samorządy z nadwyżką w kasie. Na razie

  Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 19-05-2010

  jednostek samorządu terytorialnego wyniosła w pierwszym kwartale prawie 34,5 mld zł. To 17,9 proc. kwoty wydatków planowanych na cały rok. Gminy, powiaty i województwa wydały o 11,4 proc. więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego w pierwszym kwartale 2010 r. wyniosły 41,8 mld zł. To dokładnie jedna czwarta planu na ten rok. W stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku dochody samorządów były wyższe o 3,8 proc. Ministerstwo Finansów pokazało też Budżety gmin, powiatów i województw miały w pierwszym kwartale 2010 r. 6,6 mld zł nadwyżki. Plan budżetowy zakłada dla nich na ten rok niemal 28 mld zł deficytu.

 • Jak rozliczać emerytów

  Gazeta Wyborcza (krzem) 08-07-1992

  (W) Dodatkowe dochody emerytów będą rozliczane za cały rok - proponuje [Min. Pracy i PS]. Jeżeli w tym okresie łączne dochody emeryta lub rencisty nie przekroczą ustawowych limitów, nie będzie podstawy do zmniejszenia lub zawieszenia emerytury - podały "Wiadomości" TV. Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy, według których emerytowi wolno dorobić do emerytury do 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli miesięcznie do 1 mln 455 tys. 200 zł w chwili obecnej). Jeśli emeryt zarobi więcej - od 60 (W) Dodatkowe dochody emerytów będą rozliczane za cały rok - proponuje [Min. Pracy i PS]. Jeżeli w tym okresie łączne dochody emeryta lub rencisty nie przekroczą ustawowych limitów, nie będzie

 • 10 bilionów z prywatyzacji

  Gazeta Wyborcza (pepe) 03-02-1992

  przyniesie także sprzedaż akcji pracownikom spółek sprywatyzowanych w 1991 r. Szacunki wskazują więc, że - jeśli wszystko się uda - łączne dochody z prywatyzacji kapitałowej (czyli ze sprzedaży przedsiębiorstw w ofercie publicznej lub dużym inwestorom) mogą grubo przekroczyć 10 bln zł. Ministerstwo deklaruje jednak, że trudne będzie uzyskać więcej niż 7 bln zł, w tym 6 bln gotówką. Kolejne 3 bln zł przynieść ma prywatyzacja przez likwidację. Ministerstwo twierdzi, że aby prywatyzacja mogła w ogóle Po ok. 200 mln dolarów przynieść ma sprzedaż przedsiębiorstw przemysłu cementowego i papierniczo - celulozowego. 100 mln dolarów to firmy mięsne. Na giełdą trafi 10 nowych spółek, m.in. browar w Leżajsku

 • PRZEPISOWE STRATY GRUDNIOWE

  Gazeta Wyborcza (PAP) 13-03-1993

  (P) W końcu 1992 r. łączne straty finansowe przedsiębiorstw wyniosły 29,2 bln zł, czyli o 20 bln więcej niż miesiąc wcześniej oraz o ok. 10 bln więcej niż w 1991 r. Zdaniem Ireny Karain z Departamentu Majątku i Dochodu Narodowego GUS, tak duża różnica między listopadem a grudniem wynika z przyrostu strat nadzwyczajnych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 1991 r., do strat nadzwyczajnych zalicza się m.in. koszty zaniechanej lub nie podjętej produkcji, inwestycji lub remontów (P) W końcu 1992 r. łączne straty finansowe przedsiębiorstw wyniosły 29,2 bln zł, czyli o 20 bln więcej niż miesiąc wcześniej oraz o ok. 10 bln więcej niż w 1991 r. Zdaniem Ireny Karain z Departame

 • KTO PIT-A, NIE BŁĄDZI

  GW Radom 20-04-2000

  . istniała między nimi wspólnota majątkowa. Łączne opodatkowanie może mieć zastosowanie również wtedy, gdy jeden z małżonków nie osiągnął dochodów (dochód "0") lub w 1999 r. osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku (dochód do wysokości 2 077,89 zł) albo uzyskał dochody objęte podatkiem zryczałtowanym. . istniała między nimi wspólnota majątkowa. Łączne opodatkowanie może mieć zastosowanie również wtedy, gdy jeden z małżonków nie osiągnął dochodów (dochód "0") lub w 1999 r. osiągnął dochody w wy

 • Giganci biznesu

  Gazeta Wyborcza (stek) 04-08-1992

  firm najbardziej znanych z inwestycji lub reklam w naszym kraju: Johnson & Johnson (miejsce 22), Pepsico (27), General Motors (31), Nestle (35), Siemens (41), Ford (45), Guinness (46), Walt Disney (55), McDonald's (72), Kodak (103), Bayer (111), Honda (117), ABB (największy zachodni inwestor w Polsce, 131), Fiat (177). Obie analizy podkreślają, że ostatni rok był dla wielkiego biznesu raczej niepomyślny. Łączne dochody gigantów wzrosły o 2,6 proc., mniej niż zeszłoroczna inflacja. Trzeci rok z firm najbardziej znanych z inwestycji lub reklam w naszym kraju: Johnson & Johnson (miejsce 22), Pepsico (27), General Motors (31), Nestle (35), Siemens (41), Ford (45), Guinness (46), Walt Disney (

 • Miasto Ci pomoże

  GW Lublin GRZEGORZ PRACZYK 12-09-2003

  pomoc społeczną to w tym przypadku 1216 zł. Oblicza się ją następująco: 418 zł dla pierwszej osoby w rodzinie (ojciec) + 294 zł na drugą osobę w rodzinie (matka) + 294 zł na 16-letnie dziecko + 210 zł na 8-letnie dziecko = 1216 zł. Łączne dochody rodziny są niższe niż 1216 zł. Może więc ona ubiegać się o finansową pomoc od MOPR. pomoc społeczną to w tym przypadku 1216 zł. Oblicza się ją następująco: 418 zł dla pierwszej osoby w rodzinie (ojciec) + 294 zł na drugą osobę w rodzinie (matka) + 294 zł na 16-letnie dziecko + 210

 • W kasie Szczecina brakuje 30 milionów

  strony lokalne GW - Szczecin JOLANTA KOWALEWSKA 20-04-2012

  Dochody Szczecina na ten rok będą mniej imponujące niż zakładano. Miasto ma mniejsze wpływy nie tylko z podatku od osób fizycznych i firm, o czym informował już prezydent Krzystek, zmniejszona została także subwencja oświatowa i maleją wpływy od czynności cywilnoprawnych. Według wyliczeń "Gazety" bieżące dochody miasta będą mniejsze o około 31 mln zł. Jeżeli chodzi o łączne dochody miasta, które według planów miały wynieść 1,5 mld zł, to nie jest to dużo. Ale kiedy trzeba ciąć wydatki, każdy Według wyliczeń "Gazety" tegoroczne dochody Szczecina będą mniejsze od zaplanowanych o 30 mln zł. - Będą pot i łzy - straszy prezydent Szczecina. Skarbnik miasta uspokaja: katastrofa nie grozi, najwyżej przełożymy na później kilka inwestycji

 • RAPORT O BYDGOSZCZY - mamy większe

  GW Bydgoszcz ANT 08-03-2007

  Wydajemy mniej na inwestycje niż Szczecin i Lublin, a jesteśmy od nich poważniej zadłużeni - wynika z analizy finansów tych miast. Oceniane miasta mają łączne dochody (zawierające dotacje uzyskane z budżetu państwa) proporcjonalne do swej wielkości. Różnicę widać w dochodach własnych w przeliczeniu na głowę mieszkańca - tu Szczecin góruje nad Bydgoszczą, a my nad Lublinem. Mniej od Lublina i Szczecina wydajemy za to na inwestycje. To niepokojące, bo wczorajsza analiza infrastruktury na ich tle Wydajemy mniej na inwestycje niż Szczecin i Lublin, a jesteśmy od nich poważniej zadłużeni - wynika z analizy finansów tych miast. Oceniane miasta mają łączne dochody (zawierające dotacje uzyska

 • KAPITAŁ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOSTAŁ OSZACOWANY NA PODSTAWIE PONIŻSZYCH KRYTERIÓW

  GW Wrocław 08-03-2007

  długu do dochodów (dystans do 15 proc.): Katowice 15 proc., Łódź 14 proc., Gdańsk, Kraków, Poznań , Warszawa i Wrocław po 13 proc. Rating: Katowice BBB+; Kraków BBB+; Wrocław BBB+; Łódź BBB; Gdańsk BBB; Poznań A3; Warszawa nie ma. Emisja obligacji w relacji do dochodów (w proc.): Poznań 36, Łódź 8, Wrocław 7, Kraków 4, Warszawa 3, Gdańsk 0, Katowice 0. Składnik "Środki własne" Kapitału Źródeł Finansowania obliczono na podstawie: Dochody łączne miasta na głowę mieszkańca : Warszawa 4314 zł, Wrocław długu do dochodów (dystans do 15 proc.): Katowice 15 proc., Łódź 14 proc., Gdańsk, Kraków, Poznań , Warszawa i Wrocław po 13 proc. Rating: Katowice BBB+; Kraków BBB+; Wrocław BBB+; Łódź BBB; Gdańsk

 • Zgłoś się po dodatek

  GW Kielce ANAR, OPR. ANAR 16-06-2005

  >ANARKto może dostać dodatekEmeryci, renciści oraz osoby, które od marca tego roku pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, a ich roczny dochód netto nie przekroczył 9,6 tys. zł. Przy obliczaniu dochodu należy uwzględnić wynagrodzenie z dodatkowej pracy lub łączne dochody ze współmałżonkiem. Dodatek wyniesie 10 procent różnicy tych kwot. Jeśli ktoś pobiera więcej niż jedno świadczenie, np. emeryturę wraz z połową renty inwalidy wojennego, przysługuje mu tylko jeden dodatek.<FONT SIZE="-1 >ANARKto może dostać dodatekEmeryci, renciści oraz osoby, które od marca tego roku pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, a ich roczny dochód netto nie przekroczył 9,6 tys. zł. Przy oblic

 • Dobry rok w SKOK. Jarosław Bierecki, radny PiS z pomorskiego sejmiku, zarobił 2,7 miliona złotych

  [ DLO GD ] - Strony Lokalne Gdańsk KRZYSZTOF KATKA 04-05-2017

  mienia o wartości powyżej 10 tys. zł" wpisał "obraz olej płótno Marian Michalak Kuchenna martwa natura 15 tys. zł". Nie ma do spłaty pożyczek ani kredytów. Łączne dochody Jarosława Biereckiego w roku 2016 sięgnęły 2,7 mln zł. Rok wcześniej zarobił ok. 3 mln zł. Brat radnego, senator PiS Grzegorz Bierecki, wykazywał w swoich oświadczeniach majątek sięgający 18 mln zł i dochody na poziomie 8 mln zł. Jarosław Bierecki, starszy brat Grzegorza Biereckiego, twórcy SKOK-ów, złożył oświadczenie majątkowe, z którego wynika, że w ubiegłym roku zarobił 2,7 mln zł.

 • Wspólne zeznanie małżonków i rodzin niepełnych

  Gazeta Wyborcza Piotr SKWIROWSKI 21-04-1995

  opodatkuje wspólnie z żoną, zapłaci mniej. Ich łączne dochody wynoszą też 90 mln starych złotych. Tę kwotę podzielą więc na pół i od uzyskanej sumy obliczą połowę podatku: (45 000 000 zł x 21 proc.) - 1212000 zł = 8 238 000 starych złotych. Po pomnożeniu tej kwoty przez dwa obliczą podatek za 1994 r. Jest to 16 mln 476 tys. starych złotych. Dzięki wspólnemu opodatkowaniu swoich dochodów małżonkowie mogą więc zapłacić o 1 mln 212 tys. starych złotych niższy podatek! Podatek samotnych rodziców Podobnie opodatkuje wspólnie z żoną, zapłaci mniej. Ich łączne dochody wynoszą też 90 mln starych złotych. Tę kwotę podzielą więc na pół i od uzyskanej sumy obliczą połowę podatku: (45 000 000 zł x 21 pr

 • Ile trzeba zarabiać, żeby kupić M

  [ OAC LO ] - Domy, mieszkania, działki AGATA BŁASZCZYK 19-05-2017

  o przeciętnych dochodach nie będzie w stanie kupić takiego mieszkania w wariancie bezpiecznym. Najgorzej jest w Warszawie, w której aby rata nie przekroczyła 25 proc. dochodu , łączne zarobki pary muszą wynieść nieco ponad 8 tys. zł netto. Najlepiej wygląda natomiast sytuacja w Zielonej Górze, gdzie wystarczy dochód w wysokości nieco ponad 4 tys. zł netto - wylicza analityk. Gdy złagodzimy kryteria i zgodzimy się na to, że rata pochłonie jedną trzecią pensji, to problem pozostaje nadal w dwóch W marcu średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło aż 4 577 zł brutto. To, ile tak naprawdę zarabiają przeciętni Polacy, lepiej obrazuje jednak mediana, która wyniosła ok. 2617 zł "na rękę" - wynika z wyliczeń Expandera

 • Ile trzeba zarabiać, żeby kupić M

  [ OAC CZ ] - Dobrze mieszkać w Częstochowie AGATA BŁASZCZYK 26-05-2017

  o przeciętnych dochodach nie będzie w stanie kupić takiego mieszkania w wariancie bezpiecznym. Najgorzej jest w Warszawie, w której aby rata nie przekroczyła 25 proc. dochodu , łączne zarobki pary muszą wynieść nieco ponad 8 tys. zł netto. Najlepiej wygląda natomiast sytuacja w Zielonej Górze, gdzie wystarczy dochód w wysokości nieco ponad 4 tys. zł netto - wylicza analityk. Gdy złagodzimy kryteria i zgodzimy się na to, że rata pochłonie jedną trzecią pensji, to problem pozostaje nadal w dwóch W marcu średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło aż 4 577 zł brutto. To, ile tak naprawdę zarabiają przeciętni Polacy, lepiej obrazuje jednak mediana, która wyniosła ok. 2617 zł "na rękę" - wynika z wyliczeń Expandera

 • Więcej się nie sprzeda

  Gazeta Wyborcza Artur Morka 22-06-1995

  W przyszłym roku budżet ma zarobić na sprzedaży przedsiębiorstw 1,5 mld zł, czyli tyle samo, ile w tym roku. Ale firm nadających się do prywatyzacji jest coraz mniej - powiedział wczoraj podczas konferencji prasowej minister przekształceń własnościowych Wiesław Kaczmarek. Łączne dochody budżetu z prywatyzacji w 1996 r. mają wynieść 2,3 mld zł, czyli nie uwzględniając inflacji - o 3,4 proc. mniej niż w 1995 r. Na tę kwotę składać się będzie: 300 mln zł wpływów z prywatyzacji likwidacyjnej W przyszłym roku budżet ma zarobić na sprzedaży przedsiębiorstw 1,5 mld zł, czyli tyle samo, ile w tym roku. Ale firm nadających się do prywatyzacji jest coraz mniej - powiedział wczoraj podczas konf

Polecane tematy

Inne artykuły

Oficer już działa!
Zembatego Humor czarny I Fioletowy
KOMUNIKACJA
BILON / NAJWIĘKSI RATALNI
Pieniądze na szkolne kamery podzielone. Wszystkim nie starczyło
Gdzie się bawić w Gorzowie?
Kto nie remontuje, zapłaci karę
Konkurs filmowy (66)
Kiedy pracują urzędnicy?
Negocjacje zakończone
Budowniczy wizerunku
[Firma SUN...]
Lata przez lata
Mike Stern na Bydgoszcz Jazz Festivalu
STUDENCKI TEATR MIERZY SIĘ Z DRAMATEM
Zimowe wypalanie
Wysoka przegrana na inaugurację
Pracodawca Pomorza
GDZIE ZNALEŹĆ RADOŚĆ W CIĘŻKICH CZASACH?
DZIEJE SIĘ DZISIAJ
POLAK ŹLE OBSŁUŻONY
FUNDUSZE INWESTYCYJNE 25 LUTEGO
JEST LEPIEJ, BO JUŻ NIE ŚMIERDZI
SPORT W SKRÓCIE
Sprzedawcy koszmarnych marzeń
LISTY / Fatalne uliczki
Wszystko jasne
[bez tytułu]
Prywatyzacja powszechna płatna?
KRONIKA POLICYJNA
RATATOUILLE
47 lat później
"Zderzenie"
Karnawał po Katrinie
Samorządy szczupleją
Gra o ósemkę
Przedmurze
Gdzie zapisać dziecko po szkole - sport / Podwodno-nadwodne ewolucje
Naucz się tańczyć jak na Broadwayu
A od jutra chaos
KRÓTKO
Mamy o talerzach przedszkolaków
Harcmistrz Wacław Wierzewski
Cywilna wieża
Jazzowo -folkowe granie
ROZRYWKA
Spóźniona akcja przeciw dopalaczom
Komercja W Biurze
Przegrzebki i szampan
RADY NA SZKODY GÓRNICZE
Trzech klasyków z Hiszpanii
Góral do lamusa? Teraz ostre koło
LOKALNA OPINIA PUBLICZNA (0 81) 532 75 11
CYTAT DNIA
Czekamy na poezję
ZZ TOP W SOPOCIE
Może jeszcze strefa "10"?
godz.10 ul. grunwaldzka
GUS bez stresu
Z urzędu na drogi