Inne tagi

łukaszenki ministerstwo

(znalezionych: 310 )

 • Nie wydamy Pimienaua

  Gazeta Wyborcza MARCIN KOBIAŁKA, RZESZÓW, ROZMAWIAŁ MARCIN KOBIAŁKA 22-08-2011

  zostanie ponownie zatrzymany, jeżeli będzie chciał wjechać do kraju, który nie jest w UE. Tak będzie za każdym razem, dopóki białoruskie służby nie wykreślą go z listy ściganych międzynarodowym listem gończym - dodają prokuratorzy. Wobec Pimienaua zostanie wszczęte postępowanie ekstradycyjne. Polski sąd zdecyduje, czy białoruski opozycjonista będzie przekazany reżimowi Łukaszenki . Białoruś musi najpierw przesłać Polsce oryginał międzynarodowego listu gończego ze szczegółowym opisem, co zarzuca Źmicier Pimienau, białoruski opozycjonista, jest na wolności. Czeka go postępowanie ekstradycyjne. - Białorusina nie wydamy reżimowi Łukaszenki - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości

 • Cenzorzy zamiast poetów

  strony lokalne GW - Lublin KAROL ADAMASZEK 07-10-2011

  Lublina nie przyjedzie nikt z uznawanych przez władze stowarzyszeń i organizacji kulturalnych. - A przez to prezentacja kultury białoruskiej będzie niepełna - twierdzi. Gaisenak wolałby, aby na kongres zaprosić przedstawicieli zajmującego się cenzurą Ministerstwa Kultury, ale i np. Związku Pisarzy Białorusi. Szefem tego związku jest Mikołaj Czerhiniec, w przeszłości senator i generał milicji. Za wspieranie polityki prezydenta Łukaszenki dostał zakaz wjazdu do państw Unii. Andrei Chadanowicz: - Nasze Reżim Łukaszenki krytykuje udział niezależnych twórców w Kongresie Kultury Partnerstwa Wschodniego w Lublinie. Białoruskie władze domagają się zaproszenia swoich ludzi: przedstawicieli związku pisarzy, którego szefem jest były generał milicji czy Ministerstwa Kultury, zajmującego się cenzurowaniem sztuki

 • [13 ofiar śmiertelnych...]

  Gazeta Wyborcza cez 19-12-1997

  13 ofiar śmiertelnych pochłonęła fala mrozów na Białorusi - podało wczoraj mińskie radio. Większość z nich to bezdomni. Jeszcze w środę państwowe media donosiły, że śmiertelnych ofiar mrozu nie ma, i publikowały rządowy telegram prezydenta Łukaszenki do ministerstw i władz terenowych, wzywający do mobilizacji wobec nadciągającego chłodu. 13 ofiar śmiertelnych pochłonęła fala mrozów na Białorusi - podało wczoraj mińskie radio. Większość z nich to bezdomni. Jeszcze w środę państwowe media donosiły, że śmiertelnych ofiar mrozu nie ma, i

 • ZATWIERDZAĆ KUKŁY

  Gazeta Wyborcza MC, PAP 12-02-1997

  Burmistrz Mińska białoruskiego wprowadził administracyjną kontrolę wystaw plastycznych. Organizatorzy wystaw muszą zatwierdzać w związku plastyków i ministerstwie kultury pełną listę prac przewidzianych do ekspozycji. W ub. roku na wystawie grupy artystycznej Pahonia znalazła się kukła prezydenta Łukaszenki z hitlerowskim wąsikiem, którą usunięto po interwencji administracji prezydenta. Burmistrz Mińska białoruskiego wprowadził administracyjną kontrolę wystaw plastycznych. Organizatorzy wystaw muszą zatwierdzać w związku plastyków i ministerstwie kultury pełną listę prac przewidzi

 • BIAŁORUŚ

  Gazeta Wyborcza CEZ 25-09-1999

  Związek Polaków na Białorusi został wczoraj zarejestrowany przez ministerstwo sprawiedliwości w Mińsku. Zgodnie z dekretem prezydenta Aleksandra Łukaszenki powtórną rejestrację przechodzą wszystkie organizacje społeczne i polityczne. Nieoficjalnie mówiło się, że Związek może mieć kłopoty - ministerstwo oświaty nie zgadzało się na punkt w statusie o budowie polskich szkół, rządowy raport oskarżał Związek o współpracę z opozycją polityczną. Sam Łukaszenko publicznie demaskował "polskich Związek Polaków na Białorusi został wczoraj zarejestrowany przez ministerstwo sprawiedliwości w Mińsku. Zgodnie z dekretem prezydenta Aleksandra Łukaszenki powtórną rejestrację przechodzą wszystk

 • BIAŁORUŚ

  Gazeta Wyborcza CEZ 24-12-1999

  PISEMNE OSTRZEŻENIE od ministerstwa sprawiedliwości w Mińsku otrzymał Związek Polaków na Białorusi. Powód? Posługiwanie się w urzędowej korespondencji firmowymi blankietami sprzed powtórnej rejestracji we wrześniu br. (na skutek decyzji prezydenta Łukaszenki musiały ją przejść wszystkie partie polityczne i organizacje społeczne). Kolejne ostrzeżenie Związku może grozić zawieszeniem jego działalności. Władze odmawiają też ponownej legalizacji Związku Harcerstwa Polskiego, bo ich zdaniem polscy PISEMNE OSTRZEŻENIE od ministerstwa sprawiedliwości w Mińsku otrzymał Związek Polaków na Białorusi. Powód? Posługiwanie się w urzędowej korespondencji firmowymi blankietami sprzed powtórnej rejestr

 • Mińsk śledzi internautów

  Gazeta Wyborcza ANDRZEJ POCZOBUT, GRODNO 02-07-2010

  . Łukaszenka, który rządzi już 16 lat, zapowiedział, że zamierza w przyszłym roku znowu ubiegać się o fotel prezydencki. Radio, telewizja i gazety są od dawna kontrolowane przez reżim. Internet stał się furtką do niezależnych informacji. Dostęp do sieci ma dziś co trzeci Białorusin, a najbardziej popularnymi serwisami są opozycyjne wobec Łukaszenki . Kartę?97 odwiedza nawet dziesięciokrotnie więcej osób niż rządowy portal Biełaruś Siegodnia. Władze zgodnie z projektem rozporządzenia ministerstwa łączności Osoby korzystające z wi-fi lub internetowej kafejki muszą się wylegitymować, a ich dane musi spisać właściciel sieci lub lokalu. Ci ostatni odnotują też odwiedzane przez internautów strony.

 • PREZYDENT JEST JEDEN

  Gazeta Wyborcza IRINA ŁOJKO 31-05-2003

  W ministerstwie sprawiedliwości Białorusi przygotowywane jest nowe rozporządzenie zakazujące używania tytułu "prezydent" innym osobom niż Aleksandrowi Łukaszence. Anna Szpak, przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości, mówi, że jest to inicjatywa samej głowy państwa.Od dnia przyjęcia ustawy, czyli od 1 sierpnia, to słowo powinno być wykluczone z nazw stanowisk w przedsiębiorstwach. Aleksander Feduta, były rzecznik Łukaszenki , a teraz "prezydent" organizacji Technologie Socjalne, jest oburzony W ministerstwie sprawiedliwości Białorusi przygotowywane jest nowe rozporządzenie zakazujące używania tytułu "prezydent" innym osobom niż Aleksandrowi Łukaszence. Anna Szpak, przedstawiciel minist

 • TYPY ŁUKASZENKI

  Gazeta Wyborcza Cezary GOLIŃSKI, Mińsk 21-07-1994

  (P) Aleksander Łukaszenko, pierwszy prezydent Białorusi, złożył w środę przed parlamentem uroczystą przysięgę na wierność narodowi. Przedstawił również członków nowego rządu. Kompetencje Łukaszenki są bardzo szerokie. Prezydent jest głową państwa, szefem władzy wykonawczej oraz zwierzchnikiem sił zbrojnych. Powołuje i likwiduje ministerstwa , komitety państwowe oraz inne centralne organa władzy wykonawczej. Jednak aby powołać i odwołać premiera, wicepremierów oraz ministrów spraw zagranicznych (P) Aleksander Łukaszenko, pierwszy prezydent Białorusi, złożył w środę przed parlamentem uroczystą przysięgę na wierność narodowi. Przedstawił również członków nowego rządu. Kompetencje Łukaszenki

 • Mniej do czytania

  Gazeta Wyborcza CEZARY GOLIŃSKI, MIŃSK 30-05-2003

  Kolejne niezależne pismo zamknięte. Za obrazę prezydenta Aleksandra Łukaszenki ministerstwo informacji na trzy miesiące zawiesiło wydawanie popularnego dziennika "Biełorusskaja Diełowaja Gazieta" i jej comiesięcznego dodatku "Dla Służebnogo Polzowanija" (Do użytku służbowego) Ministerstwo Informacji, które czuwa nad treścią prasowych publikacji, w minionym tygodniu trzykrotnie ostrzegało redakcję "BDG" o "nieprawomyślnych" publikacjach, po czym je zawiesiło. Ministerstwu nie spodobała się Kolejne niezależne pismo zamknięte. Za obrazę prezydenta Aleksandra Łukaszenki ministerstwo informacji na trzy miesiące zawiesiło wydawanie popularnego dziennika "Biełorusskaja Diełowaja Gazieta"

 • Rząd z donosu

  Gazeta Wyborcza Cezary Goliński, Mińsk 21-04-1998

  Aleksander Łukaszenko zamierza powołać rząd jedności narodowej, a ministerskie teki wręczyć opozycyjnym socjaldemokratom - twierdzi anonimowy "pracownik administracji prezydenta". To kłamstwo - mówią socjaldemokraci.W anonimowej informacji wysłanej do białoruskich mediów czytamy: "Niniejszym donoszę, że o 10 rano 15 kwietnia rozpoczęły się konfidencjonalne rozmowy między otoczeniem A. Łukaszenki a przedstawicielami jednej z tzw. partii opozycyjnych". Władze rozmawiają ponoć z Aleksander Łukaszenko zamierza powołać rząd jedności narodowej, a ministerskie teki wręczyć opozycyjnym socjaldemokratom - twierdzi anonimowy "pracownik administracji prezydenta". To kłamstwo - mówią

 • Białoruscy komuniści do delegalizacji

  Gazeta Wyborcza WJ 27-09-2006

  O delegalizację opozycyjnej wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki Partii Komunistycznej kierowanej przez Siergieja Kaliakina wystąpiło wczoraj do sądu najwyższego białoruskie ministerstwo sprawiedliwości. Zdaniem urzędników partia liczy mniej niż tysiąc członków, a więc nie spełnia prawnego warunku uznania za partię polityczną. Sam Kaliakin uważa, że wniosek o delegalizację jest zemstą za to, że w marcowych wyborach prezydenckich komuniści poparli kandydata opozycji Aleksandra Milinkiewicza O delegalizację opozycyjnej wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki Partii Komunistycznej kierowanej przez Siergieja Kaliakina wystąpiło wczoraj do sądu najwyższego białoruskie ministerstwo sprawiedli

 • LEGITYMACJA GŁOWY PAŃSTWA

  Gazeta Wyborcza CEZARY GOLIŃSKI, MIŃSK 21-09-2001

  W czwartkowe południe białoruska TV przerwała w połowie serial brazylijski, aby z mińskiego Pałacu Republiki nadać ceremonię zaprzysiężenia Aleksandra Łukaszenki na prezydenta Białorusi. Pierwsza pogratulowała mu Lidia Jermoszyna, szefowa Centralnej Komisji Wyborczej. Oprócz bukietu pąsowych róż Łukaszenko dostał od niej legitymację - czerwoną książeczkę potwierdzającą, że jest prezydentem. Chwilę później na placu Październikowym Łukaszenko rozpoczął drugą kadencję od podziwiania parady W czwartkowe południe białoruska TV przerwała w połowie serial brazylijski, aby z mińskiego Pałacu Republiki nadać ceremonię zaprzysiężenia Aleksandra Łukaszenki na prezydenta Białorusi. Pierwsza p

 • Mińsk łagodny dla opozycji

  Gazeta Wyborcza ANDRZEJ POCZOBUT, GRODNO 26-03-2009

  rejestracji podejmie ministerstwo informacji. Natomiast zgodę na prowadzenie badań socjologicznych wydaje specjalna komisja, w skład której wchodzą urzędnicy państwowi i parlamentarzyści.To kolejna w ostatnich miesiącach decyzja administracji Aleksandra Łukaszenki łagodząca politykę wobec opozycji: zwolnieni zostali więźniowie polityczni, wydano zgodę na kolportaż dwóch niezależnych gazet oraz oficjalnie zarejestrowano ruch O Wolność.Jednak władze nadal stosują represje wobec niezależnych mediów i rejestracji podejmie ministerstwo informacji. Natomiast zgodę na prowadzenie badań socjologicznych wydaje specjalna komisja, w skład której wchodzą urzędnicy państwowi i parlamentarzyści.To kolejn

 • Nękanie, osaczanie, zamykanie

  Gazeta Wyborcza CEZARY GOLIŃSKI, MIŃSK 20-03-1999

  Władze mają tajny plan udaremnienia przygotowywanych na maj opozycyjnych wyborów prezydenckich - sugeruje niezależna gazeta "Nawiny". Tylko sugeruje - dziennikarze obawiają się, że zbyt jednoznaczne sformułowania skończą się zamknięciem gazety.Według "ciekawego tekstu, który trafił do redakcji" - bo tylko tak pisze o nim gazeta - prokuratura, KGB, służba celna, MSZ, a nawet ministerstwo łączności miały stworzyć wspólny front przeciwko opozycji. Pierwsze dwa resorty powinny nękać członków Władze mają tajny plan udaremnienia przygotowywanych na maj opozycyjnych wyborów prezydenckich - sugeruje niezależna gazeta "Nawiny". Tylko sugeruje - dziennikarze obawiają się, że zbyt jednoznaczne

 • Łukaszenko przekłada swoją inaugurację

  Gazeta Wyborcza - Kraj Wacław Radziwinowicz 29-03-2006

  namiotowe miasteczko opozycjonistów. To stąd milicja uprowadziła ponad 400 młodych ludzi. Co się stało z kilkudziesięcioma z nich, wciąż nie wiadomo. Aktywiści młodzieżowej organizacji Żubr rozwinęli przed ambasadą Rosji transparent: "Wczoraj poparliście dyktatora, a dziś przestępcę?". Potem zanurzyli w misce flagę rosyjską i wyjęli z mydlin już upraną - flagę ZSRR. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wystąpiło wczoraj w obronie reżimu Aleksandra Łukaszenki . Moskwa stwierdziła, że opozycja Sądy hurtem skazują opozycjonistów

 • BATE popularniejsze niż Łukaszenka

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ANDRZEJ POCZOBUT, GRODNO 25-10-2012

  Telewizja rządowa Biełaruś-1 przeniosła transmisję wywiadu Aleksandra Łukaszenki na inny czas z powodu meczu BATE z Valencią w Lidze Mistrzów. - Decyzja została podjęta na prośbę kibiców - tłumaczyło w specjalnym oświadczeniu kierownictwo telewizji. W ciągu ponad 18 lat rządów Łukaszenki Białorusini zostali przyzwyczajeni do obowiązkowych transmisji wielogodzinnych konferencji prasowych bądź wywiadów prezydenta. Jeżeli Łukaszenka uzna to za konieczne, jego wywiad może jednocześnie być Telewizja rządowa Biełaruś-1 przeniosła transmisję wywiadu Aleksandra Łukaszenki na inny czas z powodu meczu BATE z Valencią w Lidze Mistrzów. - Decyzja została podjęta na prośbę kibiców - tłumaczy

 • Kompromimatum

  Gazeta Wyborcza Cezary Goliński, Mińsk 11-10-1996

  wprost o "wykręcaniu rąk" deputowanym.Do prezydenckiej propozycji Rada Najwyższa powróci dziś. Chwilę po wystąpieniu Łukaszenki pojawił się jednak kolejny element białoruskiej łamigłówki: przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Wiktor Gonczar stwierdził, że przeprowadzenie referendum 24, a tym bardziej 7 listopada jest niemożliwe - i technicznie, i w świetle prawa. CKW wzywa parlament do przeniesienia referendum na późniejszy termin. Jego zdaniem ministerstwo finansów nie zapewniło środków na wprost o "wykręcaniu rąk" deputowanym.Do prezydenckiej propozycji Rada Najwyższa powróci dziś. Chwilę po wystąpieniu Łukaszenki pojawił się jednak kolejny element białoruskiej łamigłówki: przewodn

 • Łukaszenko o Polakach prawdę ci powie

  GW Trójmiasto (Gdańsk) KRZYSZTOF KATKA 23-07-2005

  na Białorusi (ZPB).Opiekujący się Polonią zastępca ambasadora Marek Bućko został wydalony z Mińska. Z kolei wczoraj polski MSZ zapowiedział wydalenie kolejnego białoruskiego dyplomaty.Teraz przedstawiciele reżimu Łukaszenki starają się przekonać Polaków do swoich racji.- To metoda znana w Polsce w latach 50. W pełnej wersji urzędnicy także piszą za dziennikarzy pytania - tak komentuje aktywność białoruskiej dyplomacji Aleksander Chećko, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.- Nie wiem na Białorusi (ZPB).Opiekujący się Polonią zastępca ambasadora Marek Bućko został wydalony z Mińska. Z kolei wczoraj polski MSZ zapowiedział wydalenie kolejnego białoruskiego dyplomaty.Teraz przedsta

 • Korytarz bez szans?

  Gazeta Wyborcza cez 04-03-1996

  Zapowiedziana na dziś wizyta w Mińsku gubernatora obwodu kaliningradzkiego, jednego z najgorętszych zwolenników projektu korytarza do Kaliningradu, została "przełożona". Zapewne nieprzypadkowo. W Mińsku panuje opinia, że korytarz ma marne szanse na powodzenie, bo Warszawa nigdy się na niego nie zgodzi. Gubernator Jurij Matoczkin już w lutym wysłał list do prezydenta Łukaszenki z propozycją wybudowania magistrali drogowej i kolejowej do Kaliningradu z ominięciem Litwy. W ub. tygodniu poparcie Zapowiedziana na dziś wizyta w Mińsku gubernatora obwodu kaliningradzkiego, jednego z najgorętszych zwolenników projektu korytarza do Kaliningradu, została "przełożona". Zapewne nieprzypadkowo. W Miń

Polecane tematy