Inne tagi

środę posłom

(znalezionych: 473 )

 • Awantura o Ił-y

  Gazeta Wyborcza (us) 17-01-1992

  W czasie obrad komisji dyr. Krzysztof Wierzejski z NIK powiedział posłom , że od miesiąca czeka na wyjaśnienia ministra transportu w sprawie tej transakcji. Obecny na posiedzeniu wiceminister transportu Stanisław? Rybak, po telefonicznej konsultacji ze swoim szefem ministrem Ewarystem Waligórskim, poinformował dyr. Wierzejskiego, że w środę odpowiedź dla NIK została podpisana przez ministra. Przypomnijmy, że w poniedziałek poseł Władysław Serafin wystąpił do NIK o sprawdzenie zarzutów (P) Sprawą sprzedaży za 15 mln dolarów przez PLL LOT Ukrainie siedmiu samolotów IŁ-62M, dziesięciu AN-24 oraz części zamiennych do nich zajmie się podkomisja komisji handlu - zdecydowali w środę członkowie sejmowej komisji handlu. Zażądaliby w ciągu dwóch dni resort transportu przedstawił posłom ekonomiczne uzasadnienie tej transakcji.

 • Seremet: Stonoga nie ma nagrań

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza WOJCIECH CZUCHNOWSKI 18-06-2015

  Komisja wezwała Seremeta i szefa ABW płk. Dariusza Łuczaka. Odpowiadali na pytania o wyciek ponad 3 tysięcy stron akt śledztwa. Seremet miał wyjaśnić, jak doszło do wycieku, a Łuczak powiedzieć, czy ujawnienie danych funkcjonariuszy ABW zagraża ich bezpieczeństwu. Seremet nie skomentował stanowiska premier Ewy Kopacz, która powiedziała, że po wycieku powinien odejść ze stanowiska. Dla posłów przygotował informację o stanie śledztwa w sprawie nielegalnego podsłuchiwania polityków i urzędników w l Prokuratura nie ujawniła podejrzanym ani nagrań, ani stenogramów z afery podsłuchowej - tłumaczył w środę posłom speckomisji prokurator generalny Andrzej Seremet.

 • Leki po komisji

  Gazeta Wyborcza (an) 04-07-1991

  przy zakupie leków dla osób najmniej zarabiających) przełożono na czwartek. Nowy projekt ustawy przedstawiony będzie Sejmowi na obradach plenarnych, prawdopodobnie 19 lipca. ? Członkowie sejmowych Komisji: Budżetu, Ustawodawczej, Zdrowia i Polityki Społecznej odrzucili w środę uchwałę Senatu, w której senatorowie wypowiedzieli się przeciwko wyłączeniu z ustawy o podatku wyrównawczym zarobków lekarzy za dyżury w szpitalach i pogotowiu ratunkowym. Sejmowa podkomisja, pracująca od blisko miesiąca nad rządowym projektem ustawy o odpłatności za leki i środki sanitarne, przedstawiła posłom w środę skorygowany przez siebie projekt ustawy.

 • Alkoholowy raport NIK

  Gazeta Wyborcza (PAP) 15-11-1990

  Winni Zdaniem NIK Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i Główny Urząd Cel nie wzięły pod ochranę mono­polu państwa na obrót alko­holem, mimo że informowano je o fakcie, że import wymy­ka się spod kontroli, a spółki i osoby prywatne zarabiają pieniądze kosztem skarbu pań­stwa. Raport stwierdza, że GUC nie orientował się w rozmiarach importu alkoholu. Nie stwo­rzyli, choć mógł, tamy dla spro­wadzanego alkoholu. Ministerstwo Finansów do­puściło do tego, że w ogóle nie były pobierane pod W wyniku niekontrolo­wanego importu alkoho­lu do Polski skarb pań­stwa stracił 1 bln 724 mld 300 mln zł - stwier­dza raport NIK przeka­zany w środę posłom.

 • Poselskie darcie szat

  Gazeta Wyborcza (pn) 18-10-1990

  - W sierpniu wydawało się, że większość spraw została już uzgodniona. W środę wszyscy stwierdzili, że w obecnej postaci dokument absolutnie nie na?daje się do druku - powiedział "Gazecie" poseł Tadeusz Biliński. - Powołaliśmy zespół, który ponownie przedyskutuje tekst i za tydzień lub dwa zostanie on przedstawiony Forum. Zaproszony na obrady Forum wiceminister budownictwa Ryszard Jajszczyk uważa, że "każda dyskusja na temat problemów mieszkaniowych ma sens, chociaż ta tutaj sprowadza się Zbierającym się od trzech mie?sięcy uczestnikom Forum Miesz?kaniowego przy Sejmie (organ doradczy parlamentu) nie udało się w środę sformułować stano?wiska w sprawie polityki miesz?kaniowej. Przygotowywane opra?cowanie ma pomóc posłom w zapowiedzianej na 21 grudnia debacie mieszkaniowej.

 • ZChN kontra PPP

  Gazeta Wyborcza Paweł WUJEC 23-04-1992

  ZChN proponuje powrót do kon­cepcji bonów prywatyzacyjnych. Każdy polski obywatel mógłby ku­pić jeden bon. Program ma promo­wać rodziny wielodzietne, więc dzieci płaciłyby mniej lub otrzymy­wałyby bony za darmo. Bony sprzedawano by za 1-2 proc ceny nominalnej, ale nie wia­domo, jak byłaby ona wyznaczana. Bony byłyby corocznie rewalory­zowane zgodnie ze stopą kredytu refinansowego NBP. Można by je sprzedawać, kupować za nie miesz­kania zakładowe i komunalne, akcje i majątek przedsiębiorstw państw ZChN chce zastąpić po­wszechną prywatyzację włas­nym programem, którego zrę­by przedstawił w środę sejmo­wej komisji przekształceń własnościowych. Na razie Jed­nak projekt podoba się wyłącz­nie posłom ZChN.

 • Długi, redukcja i polityka

  Gazeta Wyborcza cerowicz 14-02-1991

  przedsiębiorstw będzie tylko jednym z elementów całej umowy. Jej fragmentem będzie także ekokonwersja, czyli przeznaczenie części pieniędzy na ochronę środowiska. Balcerowicz obiecał też, że projekt uzgadnianego z Funduszem listu intencyjnego zostanie - na zasadzie poufności - przekazany posłom . "O tym, czy dług uda się zmniejszyć, zadecyduje wewnętrzna sytuacja Polski". "Coraz wyraźniej widać, ze decyzja o zmniejszeniu polskiego długu nie będzie bezwarunkowa. Część redukcji będzie uwarunkowana postępem w realizowaniu programu gospodarczego" - powiedział w środę posłom na posiedzeniu trzech komisji sejmowych pełnomocnik rządu ds. zadłużenia Janusz Sawicki. Dodał, że "cały pakiet umów o redukcji zostanie zamknięty najwcześniej pod koniec roku".

 • Kryzys czy zaniechanie

  Gazeta Wyborcza ec 23-05-1991

  Zdaniem posła Józefa Kostrzewy program działań dostosowawczych, przygotowany przez resort to półśrodki - "które trupa nie wskrzeszą". - Dopiero plenarna debata budżetowa pokaże, na jakie środki może liczyć ochrona zdrowia - mówił Kostrzewa. Minister zapowiedział, że wystąpi o zmianę ustawy budżetowej, ale musi także szukać rezerw i oszczędności w swoim resorcie. Rząd już przyjął i skieruje do Sejmu projekt ustawy o odpłatności w sanatoriach także za żywienie, a nie tylko za mieszkanie. Sidorowic - Kryzys strukturalny służby zdrowia i kryzys budżetowy zderzyły się ze sobą i wywołało to katastrofę - mówił w środę po-słom z Komisji Zdrowia mini-ster Władysław Sidorowicz. Ci oskarżali resort o opóźnienia w reformach, zaniechanie koniecznych działań, ignorowanie przestróg i rad formułowanych przez komisję od półtora roku.

 • Posłowie łamią prawo

  Gazeta Wyborcza Andrzej JAGODZIŃSKI, Praga 02-05-1992

  Mimo że parlamentarzyści zobowiązali się pisemnie do zachowania tajemnicy, już tego samego dnia wieczorem czechosłowacka telewizja pokazała obie listy z zasłoniętymi nazwiskami a w czwartek w całości wydrukowano zostały w dwóch prawicowych dziennikach czeskich - "Telegraf" i "Metropolitan". Ujawnienie list .wywołało oburzenie znacznej części polityków. Szef parlamentu Aleksander Dubczek przyznał, że niektórzy posłowie zapowiedzieli złożenie skarga organom ścigania. Dzień przed Wielkanocą wspomn (A) Ostatnia przed wyborami sesja Zgromadzenia Federalnego zakończyło się skandalem. Do prasy przedostały się bowiem udostępniano w środę posłom listy 262 czeskich i 124 słowackich dziennikarzy którzy zdaniem Federalnej Służby Bezpieczeństwa i informacji (FSB!) byli agentami komunistycznej bezpieki.

 • Wotum zaufania dla Geremka

  Gazeta Wyborcza 10-04-1991

  Wotum zaufania było odpowiedzią na żądanie powstałej w ubiegłą sobotę Koalicji Obywatelskiej Centrum (grupującej PC i działaczy komitetów obywatelskich), by odwołać Geremka z funkcji przewodniczącego komisji. Wnioskodawcą był poseł OKP Stefan Kozłowski. Wobec Geremka przedstawiciele Porozumienia Centrum formułowali od wielu tygodni w Sejmie i poza nim zarzuty o świadome opóźnianie prac nad ordynacją. Kozłowski - zaproszony na posiedzenie komisji przez Geremka - wyjaśnił, że "poważna część społec Sejmowa Komisja Konstytucyjna przegłosowała we wtorek wotum zaufania dla swojego przewodniczącego, prof. Bronisława Geremka, bez jednego głosu sprzeciwu. Wstrzymali się posłowie Andrzej Kern i Marek Dziubek z koła Porozumienia Centrum oraz Paweł Łączkowski i koła Chrześcijańskich Demokratów (cała trójka i OKP). Komisja zebrała się by rozpatrzyć ostateczną wersję ordynacji wyborczej, rozesłaną posłom w sobotą, 6 kwietnia. Głosowania nad projektem odbędzie się w środę.

 • PSL przeciw

  Gazeta Wyborcza (PAP) 22-08-1991

  Prezydium Naczelnego Komitetu PSL poleciło w środę posłom -członkom PSL - głosowanie przeciw udzieleniu absolutorium rządowi. Władze Stronnictwa zwróciły się do rządu o natychmiastowe zapewnienie środków na skup zboża. Wypowiedziały się również przeciwko rządowej koncepcji prywatyzacji. Prezydium Naczelnego Komitetu PSL poleciło w środę posłom -członkom PSL - głosowanie przeciw udzieleniu absolutorium rządowi. Władze Stronnictwa zwróciły się do rządu o natychmiastowe zapewnienie

 • Posłowie łamią prawo

  Gazeta Wyborcza 02-05-1992

  W Czechosłowacji wybuchł kolejny skandal lustracyjny. Posłom Zgromadzenia Federalnego - po złożeniu pisemnej obietnicy dotrzymania tajemnicy - przedstawiono w środę listy dziennikarzy współpracujących z komunistyczną bezpieką. Już następnego dnia pełne listy drukowała prasa. (Szczegóły - s. 7) W Czechosłowacji wybuchł kolejny skandal lustracyjny. Posłom Zgromadzenia Federalnego - po złożeniu pisemnej obietnicy dotrzymania tajemnicy - przedstawiono w środę listy dziennikarzy współpracuj

 • Afera sporo mniejsza

  Gazeta Wyborcza 21-02-1991

  Z powodu afery alkoholowej budżet stracił prawdopodobnie nie więcej niż 180 mld zł - powiedział w środę posłom wicepremier Leszek Balcerowicz podczas posiedzenia komisji badającej tę aferę. Zdaniem Balcerowicza, suma ta jeszcze się zmniejszy po odzyskaniu za pośrednictwem sądów podatków od osób, które wcześniej ich nie zapłaciły. Przypomnijmy, że NIK twierdził wcześniej, że budżet stracił na aferze alkoholowej 1,5-1,7 bln zł. Wicepremier Balcerowicz zobowiązał się, że za tydzień przedstawi Z powodu afery alkoholowej budżet stracił prawdopodobnie nie więcej niż 180 mld zł - powiedział w środę posłom wicepremier Leszek Balcerowicz podczas posiedzenia komisji badającej tę aferę. Zdani

 • Jeszcze pół biliona na ekologię

  Gazeta Wyborcza (chmiel) 11-01-1991

  Pół biliona zł więcej chcieliby widzieć w budżecie ministerstwa ochrony środowiska na rok 1991 posłowie komisji ekologicznej. Uważają kwotę ponad 16 bilionów, która według szacunków ma być przeznaczona na ochronę środowiska, za wątpliwą. Pół biliona chcą zabrać z melioracji, które "raczej szkodzą środowisku, niż pomagają". Wątpliwości nie przeszkodziły posłom w przyjęciu w środę budżetu resortu ochrony środowiska. Pół biliona zł więcej chcieliby widzieć w budżecie ministerstwa ochrony środowiska na rok 1991 posłowie komisji ekologicznej. Uważają kwotę ponad 16 bilionów, która według szacunków ma być przeznaczo

 • BEZ IMMUNITETU

  Gazeta Wyborcza [-] 14-08-1993

  (P) Odebranie posłom immunitetów - to jedna z inicjatyw, którą w przyszłym Sejmie chciałaby wnieść Unia Pracy. Jedna z liderek Unii Wiesława Ziółkowska stwierdziła w środę w [Zielona Góra], że "parlamentarzyści powinni być równi wobec prawa, tak jak zwykli obywatele". (P) Odebranie posłom immunitetów - to jedna z inicjatyw, którą w przyszłym Sejmie chciałaby wnieść Unia Pracy. Jedna z liderek Unii Wiesława Ziółkowska stwierdziła w środę w [Zielona Góra], że "p

 • CZECHOWICE-DZIEDZICE / Przeciw aborcji

  GW Katowice stasy 26-10-1996

  Liberalizacja tzw. [ustawa antyaborcyjna] została przez Sejm RP uchwalona w środę . Tymczasem czechowicka Rada Miejska w przeddzień sejmowego głosowania poparła rezolucję Rady Miasta [Kraków] sprzeciwiającą się liberalizacji przepisów o przerywaniu ciąży. Inicjatywę radnych Krakowa poparto w Czechowicach przy jednym głosie przeciwnym, trzy osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała Rady Miejskiej Czechowic-Dziedzic została przesłana posłom naszego okręgu wyborczego. Liberalizacja tzw. [ustawa antyaborcyjna] została przez Sejm RP uchwalona w środę . Tymczasem czechowicka Rada Miejska w przeddzień sejmowego głosowania poparła rezolucję Rady Miasta [Kraków] sprzec

 • W GOSPODARCE

  Gazeta Wyborcza 01-03-2001

  PGNiG. W środę Ministerstwo Skarbu ujawniło posłom strategię prywatyzacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - s. 20 BSE. Francuski rząd uruchamia narodowy program pomocy dla rolników. Na walkę z BSE Francuzi chcą wydać ponad miliard franków - s. 22 Reprywatyzacja. Dziś Sejm ma głosować nad senackimi poprawkami do ustawy reprywatyzacyjnej - s. 25 PGNiG. W środę Ministerstwo Skarbu ujawniło posłom strategię prywatyzacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - s. 20 BSE. Francuski rząd uruchamia narodowy program pomocy dla rolników.

 • Prokurator nie zdąży

  Gazeta Wyborcza (pn) 13-12-1990

  Postępowanie karne przeciwko osobom, które dopuściły do luk prawnych (i zalania kraju importowanym alkoholem), rozpocznie się po przekazaniu prokuratorom przez NIK "informacji źródłowych". Takie oświadczenie złożył w środę posłom z komisji alkoholowej przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Krasny. "Spodziewam się - dodał Krasny - że prokuratorzy niebawem dostaną te informacje. Trudno sobie jednak wyobrazić, aby w ciągu miesiąca prokuratura mogła przekazać posłom swoją opinię". Do tej Prawdopodobnie długo jeszcze trwać będą prace sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Importu Alkoholi. Jest bardzo wątpliwe, czy członkowie komisji zastosują się do uchwały Sejmu i jeszcze przed 15 stycznia sformułują wnioski oraz zarzuty dotyczące odpowiedzialności poszczególnych ministerstw i ich urzędników za aferę alkoholową.

 • Konstytucyjne spory

  Gazeta Wyborcza (AJ) 29-11-1990

  PRAGA. W środę członkowie czechosłowackich związków zawodowych proklamowali gotowość strajkową. Rada Związków Zawodowych przekazała prasie, i wcześniej - posłom Zgromadzenia Federalnego, manifest pt. "W imię spraw związkowych". Związkowcy domagają się, aby w przygotowywanej konstytucji, w gwarancjach praw i swobód obywatelskich, znalazło się również prawo do pracy, do bezpłatnej opieki lekarskiej, do wykształcenia i opieki socjalnej. Czyli wszystko to, co do tej pory gwarantowała konstytucja PRAGA. W środę członkowie czechosłowackich związków zawodowych proklamowali gotowość strajkową. Rada Związków Zawodowych przekazała prasie, i wcześniej - posłom Zgromadzenia Federalnego, manifest

 • Nudno w armii

  Gazeta Wyborcza PAP, PW 14-07-2000

  Wojsko jest najzwyczajniej w świecie nudne - stwierdził w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji obrony wiceminister Robert Lipka, przedstawiając posłom nastroje wśród poborowych. Żołnierz się nudzi, bo brakuje pieniędzy na ćwiczenia i wojskowi nic nie robią. Zdaniem ministra liczbę poborowych trzeba ograniczyć na rzecz tzw. rezerwy czynnej, ludzi natychmiast gotowych do służby. Podobne rozwiązanie stosuje się w amerykańskiej Gwardii Narodowej. Członkowie rezerwy są przeszkoleni i Wojsko jest najzwyczajniej w świecie nudne - stwierdził w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji obrony wiceminister Robert Lipka, przedstawiając posłom nastroje wśród poborowych. Żołnierz si

Polecane tematy

Inne artykuły

Nowa Świecka Tradycja
[Ponad 1,5 tys. pism...]
SĄ WIELCY
Żegnaj, Chłopaku
Urodzajny rok / KALENDARIUM. Sportowe wydarzenia w regionie (2)
[bez tytułu]
;) MASZ WIADOMOŚĆ
TOURNÉE KRYZYSOWE
KUSZEWSKI NA TARASACH
Krzyż Walecznych wraca do Płocka
Wielka woda na Oświecenia
KONSUMENCKA OPINIA PUBLICZNA 852 51 12
NIE WYSTARCZY POSTAWIĆ JEDYNKI
Woda na upały
Michael Jackson Symfonicznie
Gdzie liga?
Studenci widzą terrorystów
WISŁA. OSTRE WEJŚCIE
70 LAT "KULTURY"
Dlaczego sekty są takie groźne
Zamyślenia nad losem
CZY WIKTOR ZMIENI OBLICZE RADY
One grały w Final Four
Nie będzie kompostowni?
Awaryjna zasuwa
OPZZ nie pomoże SdRP
Tradycja Gryfa
Kandydaci na start
Groźna taniocha
[bez tytułu]
Biura Obsługi Klienta
Tematy młodopolskie
MÓJ WAKACYJNY HIT / Pustynia nad morzem
Oprócz błękitnego nieba nic mi...
Niedoszła radna LPR przyszła do komisji
TOP
Deseń we wnętrzu
Małym i średnim
Zniknął w lesie?
ODJAZDOWY ROZKŁAD JAZDY
A porzeczki się pomarszczyły
KRÓTKO
Projektanci show
Uwaga, tramwaje zmieniają trasy!
RUGBY
Mikośka - drugie podejście
Piechota: Dochnal znał Elżbietę II! Szczeciński parlamentarzysta odpiera zarzuty o kontach w Szwajcarii
Ekspresja bez sceny / BIELSKO-BIAŁA. Teatr Ekspresji Dziecięcej
Jak urzędnik, to tylko lojalny
WIELKOPOLSKA opinia publiczna
Będą żarna
Wypożyczonym rowerem pojeździmy po Lublinie?
° W PÓŁ DROGI
KRÓTKO
Ciężkie nogi Anwilu
Spekulanci w natarciu
LUDZIE
Żeby tak było zawsze
KSSSE AZS PWSZ przyjmie gości z Rosji
Godz. 15.30 Białystok, I komisariat