Inne tagi

świadczeń mundurowych

(znalezionych: 479 )

 • OBRONA EMERYTÓW

  Gazeta Wyborcza (jol) 15-10-1992

  podstawy wymiaru mundurowych świadczeń zniechęci policjantów i wojskowych do awansowania, ponieważ np. chorąży będzie miał taką samą emeryturę co generał brygady. Senacka komisja obrony narodowej zakończy dyskusję o emeryturach mundurowych w przyszłą środę. podstawy wymiaru mundurowych świadczeń zniechęci policjantów i wojskowych do awansowania, ponieważ np. chorąży będzie miał taką samą emeryturę co generał brygady. Senacka komisja obrony narodowe

 • Emerytom według tych samych zasad

  Gazeta Wyborcza jol 27-11-1997

  Od przyszłego roku świadczenia emerytów i rencistów mundurowych mają być waloryzowane tak samo jak świadczenia pracownicze i rolnicze - zdecydował we wtorek rząd. Obecnie emerytury i renty mundurowe są waloryzowane korzystniej: wzrastają automatycznie wraz ze wzrostem uposażeń w wojsku, policji, Straży Granicznej i służbie więziennej. Natomiast waloryzacja świadczeń "cywili" jest przeprowadzana według formuły kosztowo-płacowej: wzrost świadczeń musi być co najmniej taki sam jak koszty Od przyszłego roku świadczenia emerytów i rencistów mundurowych mają być waloryzowane tak samo jak świadczenia pracownicze i rolnicze - zdecydował we wtorek rząd. Obecnie emerytury i renty munduro

 • Porozumienie Kas

  GW Wrocław kg 21-01-1999

  Dyrektor Regionalnej Dolnośląskiej Kasy Chorych Barbara Misińska oraz Andrzej Oćwieja, dyrektor oddziału Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych , podpisali wczoraj we Wrocławiu porozumienie w sprawie zasad rozliczania niektórych kosztów świadczeń medycznych. W ten sposób uregulowano sprawę przepływu środków z kasy regionalnej do kasy branżowej w przypadku, kiedy "cywilni" pacjenci skorzystają z usług specjalisty np. w szpitalu wojskowym i odwrotnie - gdy " mundurowy " leczyć się będzie w Dyrektor Regionalnej Dolnośląskiej Kasy Chorych Barbara Misińska oraz Andrzej Oćwieja, dyrektor oddziału Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych , podpisali wczoraj we Wrocławiu porozumienie w

 • EMERYTURY MUNDUROWE RAZ JESZCZE

  Gazeta Wyborcza (PAP) 20-02-1993

  (P) 43 posłów z [KP PSL, KP SLD i KP PPL] zwróciło się do marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego o rozpatrzenie w trybie pilnym projektu nowelizacji ustawy o emeryturach mundurowych . Po uwzględnieniu przez Sejm weta prezydenta wobec tej ustawy, licząca ok. 250 tysięcy rzesza emerytów " mundurowych " jest obecnie jedyną grupą zawodową, której nie przeliczono świadczeń . Dla przyspieszenia prac nad znowelizowaną wersją ustawy przedłożono jej nowy projekt, uwzględniający zastrzeżenia prezydenta. (P) 43 posłów z [KP PSL, KP SLD i KP PPL] zwróciło się do marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego o rozpatrzenie w trybie pilnym projektu nowelizacji ustawy o emeryturach mundurowych . Po uwzględnie

 • Kasa nie płaci

  GW Szczecin AK 27-06-2000

  Zachodniopomorska Regionalna Kasa Chorych rezygnuje od 30 czerwca z porozumienia z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych dotyczącego rozliczania niektórych świadczeń zdrowotnych. Chodzi o świadczenia w zakresie podstawowej opieki medycznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rozliczania refundacji recept. ZRKCh jest zdania, że Kasa Branżowa m.in. uporczywie nie respektuje postanowień porozumienia dotyczącego zasad rozliczeń wspomnianych wyżej świadczeń , brak elementarnego Zachodniopomorska Regionalna Kasa Chorych rezygnuje od 30 czerwca z porozumienia z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych dotyczącego rozliczania niektórych świadczeń zdrowotnych. Chodzi o ś

 • KOMUNIKAT

  GW Mazowsze (Płock) AZ 04-10-2004

  Funduszu Zdrowia.W przypadku rodzaju świadczeń "lecznictwo uzdrowiskowe" oświadczenia należy kierować do Departamentu ds. Służb Mundurowych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186. Funduszu Zdrowia.W przypadku rodzaju świadczeń "lecznictwo uzdrowiskowe" oświadczenia należy kierować do Departamentu ds. Służb Mundurowych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia: 02-390 Warszawa,

 • Korek z policji

  strony lokalne GW - Warszawa PIOT 02-12-2009

  4 tys. mundurowych pikietowało wczoraj pod kancelarią premiera . Domagali się wypłaty zaległych świadczeń . Po manifestacji protestujący ruszyli na ul. Gagarina, gdzie miały czekać na nich autobusy. Ale nie czekały. Trzeba było wstrzymać ruch. Policjanci (ci na służbie) kierowali samochody objazdami. Na Spacerowej natychmiast utworzył się gigantyczny korek. Więcej na stronach krajowych 4 tys. mundurowych pikietowało wczoraj pod kancelarią premiera . Domagali się wypłaty zaległych świadczeń . Po manifestacji protestujący ruszyli na ul. Gagarina, gdzie miały czekać na nich autobus

 • Mundurowi popracują

  Gazeta Wyborcza PAP, PW 21-12-1999

  Emeryt mundurowy będzie mógł pójść do pracy bez obawy ograniczenia lub utraty praw emerytalnych - zdecydował wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Jego orzeczenie jest ostateczne. Reforma emerytalna zakładała, że od 1 stycznia przyszłego roku emeryci mundurowi (wojsko, policja, straż pożarna, Straż Graniczna, pracownicy więziennictwa) w momencie podjęcia dodatkowej pracy traciliby część lub całość świadczeń . Takie rozwiązanie oprotestowało 113 posłów SLD. Większość emerytów mundurowych otrzymuje Emeryt mundurowy będzie mógł pójść do pracy bez obawy ograniczenia lub utraty praw emerytalnych - zdecydował wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Jego orzeczenie jest ostateczne. Reforma emerytalna zak

 • Za lata służby

  Gazeta Wyborcza Jolanta KORAL 09-10-1992

  (W) Sejm przyjął w czwartek ustawę o emeryturach dla wojska, policji, funkcjonariuszy UOP, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej. Ogranicza ona część przywilejów mundurowych oraz wprowadza przeliczenie ich świadczeń na nowo. Resort pracy szacuje, że na nowej ustawie zyska ok. 80 proc. emerytów mundurowych , zaś ok. 20 proc. straci. Mundurowi zachowają prawo do emerytury po 15 latach służby (bez względu na wiek)w wysokości 40 proc. podstawy wymiaru. Wprowadza jednak (W) Sejm przyjął w czwartek ustawę o emeryturach dla wojska, policji, funkcjonariuszy UOP, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej. Ogranicza ona część przywilejów mundurow

 • KOMUNIKAT

  GW Łódź emka 14-01-1999

  JAK KASA Z KASĄ. Pełnomocnicy cywilnej i branżowej kasy chorych porozumieli się w sprawie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby będące członkami Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych mogą korzystać w miejscu zamieszkania ze świadczeń przychodni rejonowych i poradni, które mają podpisane umowy z Regionalną Kasą Chorych. Podobnie podopieczni kasy cywilnej mogą korzystać z pomocy lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ambulatoriach, poradniach, lecznictwie otwartym JAK KASA Z KASĄ. Pełnomocnicy cywilnej i branżowej kasy chorych porozumieli się w sprawie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby będące członkami Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowy

 • Emerytury mundurowe

  Gazeta Wyborcza jol 14-02-1996

  Środowiskom policji i służb mundurowych nie podobają się propozycje zmian emerytalnych w reformie ubezpieczeń społecznych - mówili wczoraj w Sejmie przedstawiciele MSW. Komisje administracji i polityki społecznej omawiały wczoraj działanie ustawy emerytalnej dla służb mundurowych z 1994 r. Rządowy program ubezpieczeń, który obecnie jest w Sejmie, zakłada m.in. ujednolicenie zasad waloryzacji świadczeń dla wszystkich emerytów. Obecnie ich waloryzacja dla mundurowych jest korzystniejsza, bo Środowiskom policji i służb mundurowych nie podobają się propozycje zmian emerytalnych w reformie ubezpieczeń społecznych - mówili wczoraj w Sejmie przedstawiciele MSW. Komisje administracji i poli

 • Rozjaśnianie niedorzeczności

  Gazeta Wyborcza (paro) 05-10-1993

  (P) [Rząd Suchockiej] nie może podwyższyć emerytur mundurowych - napisała do rzecznika praw obywatelskich premier Hanna Suchocka. O podwyższenie tych świadczeń , wypłacanych byłym żołnierzom zawodowym, policjantom, pracownikom służby więziennej, Straży Granicznej, byłym funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa oraz straży pożarnej, rzecznik występował już kilkakrotnie. Pisał, że ci emeryci i renciści od dwóch lat czekają na rewaloryzację swych świadczeń . Problem ten miała rozwiązać, przynajmniej (P) [Rząd Suchockiej] nie może podwyższyć emerytur mundurowych - napisała do rzecznika praw obywatelskich premier Hanna Suchocka. O podwyższenie tych świadczeń , wypłacanych byłym żołnierzom zawod

 • ILE ZA SŁUŻBĘ?

  Gazeta Wyborcza (jol) 18-09-1992

  (A) Ograniczenie części przywilejów wojska i policji oraz przeliczenie na nowo wszystkich świadczeń mundurowych przewiduje projekt [ustawa] o emeryturach mundurowych , którym Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu. Prace nad tą ustawą rozpoczął jeszcze Sejm poprzedniej kadencji. W czwartek sejmowe komisje polityki społecznej, obrony narodowej, administracji oraz ustawodawcza zaakceptowały ostateczny kształt rządowo-poselskiego projektu ustawy o emeryturach policjantów, żołnierzy (A) Ograniczenie części przywilejów wojska i policji oraz przeliczenie na nowo wszystkich świadczeń mundurowych przewiduje projekt [ustawa] o emeryturach mundurowych , którym Sejm zajmie się na

 • [bez tytułu]

  GW Rzeszów 12-01-1999

  wybrać lekarza rodzinnego z kasy regionalnej - to efekt podpisanego porozumienia pomiędzy regionalnymi kasami chorych a Branżową Kasą Chorych Służb Mundurowych . Dzięki niemu pacjenci z "branżówki" będą mogli korzystać nie tylko ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ale także higieny szkolnej, którą zapewnia regionalna kasa chorych - strona 3 wybrać lekarza rodzinnego z kasy regionalnej - to efekt podpisanego porozumienia pomiędzy regionalnymi kasami chorych a Branżową Kasą Chorych Służb Mundurowych . Dzięki niemu pacjenci z "branżówki"

 • Medyczna opieka dla studentów

  GW Poznań DMK 04-04-2000

  Studenci nie powinni mieć problemów z korzystaniem z opieki lekarskiej, jeśli studiują poza miejscem zamieszkania. Podczas ostatniego spotkania dyrektorzy Lubuskiej, Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej Kasy Chorych potwierdzili, że zgadzają się na rozliczenia między kasami regionalnymi oraz Branżową Kasą dla Służb Mundurowych świadczeń udzielanych studentom i uczniom. Dotychczas nie bardzo było wiadomo, jak traktować studentów, którzy przez dziesięć miesięcy w roku leczą się na terenie Studenci nie powinni mieć problemów z korzystaniem z opieki lekarskiej, jeśli studiują poza miejscem zamieszkania. Podczas ostatniego spotkania dyrektorzy Lubuskiej, Wielkopolskiej i Zachodniopomorsk

 • KOMUNIKAT

  GW Rzeszów 04-04-2000

  W Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21 uruchomiona została Nocna Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - poinformowała dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Przychodnia czynna jest w dni powszednie w go-dzinach 18.00-8.00, a w soboty, niedziele i święta - całodobowo. Porad udzielają lekarze rodzinnii, pediatrzy i pielęgniarki w gabinecie zabiegowym. Bezpłatnie ze świadczeń w przychodni nocnej mogą korzystać pacjenci ubezpieczeni w Podkarpackiej Regionalnej Kasie Chorych W Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21 uruchomiona została Nocna Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - poinformowała dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Przychodnia czynn

 • Czekając na ustawę

  Gazeta Wyborcza Jolanta KORAL 03-08-1992

  (P) Policyjnym i wojskowym emerytom od dawna już nie waloryzuje się świadczeń w miarę wzrostu płac. Znaleźli się oni w znacznie gorszej sytuacji niż ubezpieczeni "cywile". Z interwencją w tej sprawie zwrócił się do pos. [Teresa] Liszcz rzecznik praw obywatelskich prof. Tadeusz Zieliński. Emerytury " mundurowe " nie są waloryzowane, ponieważ uregulowane są odrębnymi przepisami i - w odróżnieniu od wszystkich innych - nie zostały przeliczone wedle nowych zasad, wprowadzonych ustawą z października (P) Policyjnym i wojskowym emerytom od dawna już nie waloryzuje się świadczeń w miarę wzrostu płac. Znaleźli się oni w znacznie gorszej sytuacji niż ubezpieczeni "cywile". Z interwencją w tej spraw

 • Będzie weto

  Gazeta Wyborcza Paweł Wroński, knysz 24-12-1997

  spowoduje znacznie większe protesty niż podpisanie ustawy, gdyż dla znalezienia środków budżetowych trzeba będzie redukować inne wydatki, np. na powodzian lub na modernizację sprzętu wojska - powiedział szef MON Janusz Onyszkiewicz. I dodał, że preferencje dla służb mundurowych nie są uzasadnione społecznie. Jednak komunikat prezydencki przypomina, że w ciągu ostatnich lat służby mundurowe utraciły 14 świadczeń , m.in. w 1993 r. obniżono o 25 proc. podstawę wymiaru emerytury. Prezydent uważa też, że spowoduje znacznie większe protesty niż podpisanie ustawy, gdyż dla znalezienia środków budżetowych trzeba będzie redukować inne wydatki, np. na powodzian lub na modernizację sprzętu wojska - powied

 • ZRZUTKA NA MUNDUROWYCH. AŻ DO KATASTROFY

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI (GAZETA WYBORCZA) 26-10-2016

  Premier Beata Szydło poprosiła ZUS o wskazanie, co trzeba zmienić w systemie emerytalnym. Spodziewała się drobnych korekt, tymczasem ZUS odpalił bombę i zaordynował skasowanie niemoralnych i niesprawiedliwych przywilejów służb mundurowych I nic dziwnego. Jeśli spojrzeć na przywileje emerytalne, można dojść do wniosku, że 260 tys. policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy BOR jest traktowanych przez państwo jak ludzie pierwszej kategorii, a wszyscy pozostali - czyli ponad 15 milionów Premier Beata Szydło poprosiła ZUS o wskazanie, co trzeba zmienić w systemie emerytalnym. Spodziewała się drobnych korekt, tymczasem ZUS odpalił bombę i zaordynował skasowanie niemoralnych i niespraw

 • Emerytury mundurowe bez przywilejów

  Gazeta Wyborcza jol 18-02-1998

  , że świadczenia służb mundurowych nadal byłyby, podobnie jak w innych krajach, opłacane z budżetu. Ale autorzy reformy chcą dostosować niektóre przepisy systemu emerytalnego mundurowych do przepisów obowiązujących cywili. Chodzi przede wszystkim o zasadę waloryzacji świadczeń . Obecnie dla mundurowych jest ona znacznie korzystniejsza: ich świadczenia rosną bowiem automatycznie o wzrost uposażeń w wojsku i policji. Przy okazji prac nad budżetem rząd chciał wprowadzić przepis, by rosły one wraz ze , że świadczenia służb mundurowych nadal byłyby, podobnie jak w innych krajach, opłacane z budżetu. Ale autorzy reformy chcą dostosować niektóre przepisy systemu emerytalnego mundurowych do przep

Polecane tematy

Inne artykuły

LOP 53 27 511
ZAPOWIEDZI. DZIŚ
Blisko Minimum
KRÓTKO
TO JUŻ FINAŁ FESTIWALU "ULICZNICY"
Pewniak z Cichej
ŻOLIBORZ BEZ OLIGO
Danuta Teresa Majewska
SIERSZA / Ratujcie kopalnię
CZYTELNICY DO"GAZETY" CD.
KRÓTKO
Afera gruntowa przedłużona
Masz kłopot ze stopami, to znajdź podologa
Wulgarny wrażliwiec z AD/HD
Pod Płockiem wyrwy już nie załatają
Posłuchajcie teraz / Piwnica Pod Baranami w Poznaniu / Koncert Dla Piotra S.
Złodziejska metoda na CBŚ
Generał Buk patronem szkoły w Mójczy
[bez tytułu]
Dziś młodzieżowy żużel w Gdańsku
Specjaliści po pięćdziesiątce
WIELKOPOLSKA OPINIA PUBLICZNA 852 51 12
ks. Mateusz Misiak
Gdzie zbadać mowę
Wrzuć do kosza
KRÓTKO
ŻEGNAJ, SZKOŁO
Piękny to był jazz
WIEŚCI Z MIASTA
STS musi zagrać o ligę
Remont potrzebny od zaraz
KULTURALNIE Polecają Beata Kęczkowska i Robert Sankowski
Mało innowacyjne Podlaskie
Czy gaz rządzi światem
KANDYDAT NA RADNEGO / Wszystko dla sportu
Przeciw używaniu
Do trzech razy sztuka?
Awantura o szpital
Miny wciąż groźne
Myjnia rowerowa
Jak zdążyć z PIT-em, by kary nie płacić
Ostatni zwycięzca nalepkowego konkursu
Gaśnica koło butli z gazem. Strażacy podsumowali kontrolę w szczecińskich escape roomach
Specjalistka od trójek
Słowacja w szoku po zabójstwie
LOVE ME TENDER
Ograniczyć szarą strefę
Będą zbierać
VII Międzynarodowy Festiwal Filmowy Off Cinema
Derby na Starcie
Sztuka bez koturnów
Nowi starzy dyrektorzy
CO, GDZIE, KIEDY
Niby spokojny chłopak
Płock kupuje Solo
Śmiertelny wypadek pod Kłodzkiem
13 PAŹDZIERNIKA
Wellness, czyli uroda w zgodzie z naturą
Dwa serca na święta
Korek gigant