Inne tagi

świadczenie

(znalezionych: 7792 )

 • PYTANIE O ŚWIADCZENIE

  GW Bydgoszcz NOT. AT 02-06-2005

  Na jakiej podstawie ZUS ustala wysokość świadczenia emerytalnego, przyjmując zarobki z całego okresu pracy wg nowych warunków ustawowych z ubiegłego roku? - pyta pan Mieczysław Sajna. Alina Szałkowska, rzecznik prasowy ZUS Oddział w Bydgoszczy: - W celu ponownego przeliczenia świadczenia emerytalnego musimy otrzymać od zainteresowanego zaświadczenie RP 7 dotyczące wysokości wynagrodzeń z okresów zatrudnienia, wystawione przez zakłady pracy, w których był zatrudniony. Jeśli osoba nie ma Na jakiej podstawie ZUS ustala wysokość świadczenia emerytalnego, przyjmując zarobki z całego okresu pracy wg nowych warunków ustawowych z ubiegłego roku? - pyta pan Mieczysław Sajna. Alina Szałkowsk

 • ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 04-03-2019

  W grudniu 2018 r. (to najnowsze dane) świadczenie przedemerytalne pobierało 98,8 tys. Polaków. W tym miesiącu ZUS na wypłatę świadczeń przeznaczył 103 mln zł, a w całym ubiegłym roku - 1,3 mld zł Do końca lutego 2018 r. świadczenie przedemerytalne wynosiło 1070,99 zł brutto. W wyniku marcowej waloryzacji wzrosło o 70 zł, do 1140,99 zł. LIKWIDACJA STANOWISKA LIKWIDACJA STANOWISKA Nie każdy dostanie świadczenie przedemerytalne. Możemy o nie wystąpić tylko wtedy, gdy: ? straciliśmy pracę z winy Od marca świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1140 zł brutto. Kto ma na nie szansę?

 • Świadczenie przedemerytalne

  Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 19-11-2019

  O świadczenie możemy wystąpić, jeśli straciliśmy pracę z winy pracodawcy, czyli np. gdy nasze stanowisko zostało zlikwidowane albo zakład zbankrutował. Nie będzie się nam należało, jeśli sami się zwolniliśmy lub jeżeli pracodawca zwolnił nas dyscyplinarnie (bo np. pracowaliśmy dla konkurencji). WIEK I STAŻ WIEK I STAŻ Aby otrzymać świadczenie , musimy spełnić warunki wiekowe i stażowe: do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyć 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i mieć odpowiedni staż - 20 Gdy stracimy pracę, zanim osiągniemy wiek emerytalny, możemy się starać o świadczenie przedemerytalne. Musimy spełnić warunki wiekowe i stażowe.

 • Domagamy Się Większych Subwencji

  GW Trójmiasto (Gdańsk) MGR ZBIGNIEW WALCZAK, PREZES ZARZĄDU 20-11-1999

  Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec przerzucania na barki gmin odpowiedzialności wynikającej z ewidentnego i powszechnego niedoszacowania naliczonych części oświatowych subwencji ogólnej przekazywanej gminom. Pragniemy zwrócić uwagę, iż w świetle interpretacji przedstawionej przez Ministra Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 15 listopada 1999 roku wskazywanie na dyrektorów szkół gminnych jako stronę sporu zbiorowego, jest absurdalne w sytuacji, w Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec przerzucania na barki gmin odpowiedzialności wynikającej z ewidentnego i powszechnego niedoszacowania naliczonych

 • Kiedy po świadczenie

  Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁA ALEKSANDRA PEZDA 14-01-2010

  wygasających przepisów - jak sprawdzi, co byłoby korzystniejsze? - Trzeba pamiętać, że nauczyciel, który ma już przyznaną wcześniejszą emeryturę, nie ma prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Nawet jeśli byłoby ono dla niego korzystniejsze. Jeżeli nauczyciel spełnia warunki do wcześniejszej emerytury, lecz jeszcze o nią nie wystąpił, to może złożyć wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (o ile spełnia warunki do jego otrzymania). Nie można wykluczyć, iż taki nauczyciel po Nauczyciel może wystąpić o świadczenie kompensacyjne, gdy nie ma przyznanej wcześniejszej emerytury. Jeśli jest już na emeryturze, świadczenie kompensacyjne mu przepada

 • DLA KOGO ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 22-03-2017

  Świadczenie rehabilitacyjne jest przeznaczone dla osób, które mimo wykorzystania maksymalnego okresu zwolnienia lekarskiego nie wyzdrowiały. Wynosi średnio 1581 zł brutto. Zamiast renty Zamiast renty Na zwolnieniu mamy prawo być przez 182 dni (dla chorych na gruźlicę i kobiet w ciąży to 270 dni). Potem możemy wystąpić do ZUS o rentę, ale trudno ją uzyskać. Zakład wypłaca najmniej rent w historii - 913 tys. (dane z grudnia 2016 r.). Jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna, że "dalsze leczenie lub Prawie 85 tys. osób pobiera świadczenie rehabilitacyjne. To trzykrotnie więcej niż w 1999 roku.

 • Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne

  Emerytury 2020 LESZEK KOSTRZEWSKI 28-11-2019

  Trzeba jednak spełnić pewne warunki. Jakie? O świadczenie przedemerytalne możemy wystąpić gdy straciliśmy pracę z winy pracodawcy, czyli np. nastąpiła likwidacja naszego stanowiska pracy albo zakład zbankrutował Świadczenia nie dostaniemy jednak, gdy sami się zwolniliśmy lub gdy pracodawca zwolnił nas dyscyplinarnie (w wyniku np. pracy dla konkurencji) Wiek i staż Wiek i staż Aby otrzymać świadczenie , należy spełnić warunki wiekowe i stażowe: ukończyć do dnia rozwiązania stosunku pracy 56 lat Gdy przed osiągnięciem wieku emerytalnego stracimy pracę, możemy starać się w ZUS o świadczenie przedemerytalne

 • DLA KOGO ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE?

  [ OWN RP ] - TWOJA EMERYTURA LESZEK KOSTRZEWSKI 11-10-2018

  Rząd przyznał prawo do świadczeń przedemerytalnych opiekunom osób niepełnosprawnych. Szacuje się, że z powodu zmiany przepisów w latach 2017-27 na świadczenie przedemerytalne będzie mogło przejść dodatkowo ok. 122,3 tys. osób. Zmiany wprowadziła ustawa z 6 października 2016 r., nowelizująca ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawę o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. poz. 1940). Obowiązuje od stycznia 2017 r. Po śmierci osoby niepełnosprawnej jej opiekun, który W styczniu 2012 roku świadczenie przedemerytalne pobierało 96,8 tys. Polaków. W 2017 roku już 120 tys. Obecnie wynosi ono 1070,99 zł brutto

 • KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 21-09-2017

  O świadczenie rehabilitacyjne występujemy po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego. Na zwolnieniu lekarskim możemy być maksymalnie 182 dni (w przypadku gruźlicy i ciąży - 270). ZAMIAST RENTY ZAMIAST RENTY Jeżeli po okresie zwolnienia lekarskiego nadal nie kwalifikujemy się do pracy, ZUS może nam przyznać rentę - na stałe lub czasowo. Ale gdy "dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy", dostaniemy świadczenie rehabilitacyjne. Można je pobierać maksymalnie przez Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne. Obecnie wynosi ono ok. 1557 zł brutto.

 • KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 28-05-2019

  Coraz więcej Polaków występuje o świadczenia rehabilitacyjne. W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób, które je pobierają, wzrosła dwukrotnie i w lutym 2019 r. było ich już 85,6 tys. ODWOŁANIE OD DECYZJI ORZECZNIKA ODWOŁANIE OD DECYZJI ORZECZNIKA O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Gdy odmówi, możemy złożyć odwołanie do komisji lekarskiej ZUS. Komisja jeszcze raz zbada dokumentację choroby i wyda ostateczną decyzję. O świadczenie rehabilitacyjne możemy się Gdy zachorujemy, możemy się starać o świadczenie rehabilitacyjne. Obecnie to średnio ponad 1700 zł brutto.

 • KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 07-02-2017

  Do końca lutego 2017 r. świadczenie przedemerytalne wynosi 1029,86 zł brutto. W marcu wzrośnie do 1039,86 zł brutto. WIĘCEJ UPRAWNIONYCH WIĘCEJ UPRAWNIONYCH Rząd przyznał prawo do świadczeń przedemerytalnych opiekunom osób niepełnosprawnych. Szacuje się, że z powodu zmiany przepisów w latach 2017-27 na świadczenie przedemerytalne będzie mogło przejść dodatkowo ok. 122,3 tys. osób. Zmiany wprowadziła ustawa z 6 października 2016 r., nowelizująca ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach W styczniu 2012 świadczenie przedemerytalne pobierało 96,8 tys. Polaków. W listopadzie 2016 r. już 172,6 tys.

 • KOMU SIĘ NALEŻY ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 04-07-2016

  Od marca tego roku świadczenie wynosi 1029,86 zł brutto. KTO DOSTANIE ŚWIADCZENIE ? KTO DOSTANIE ŚWIADCZENIE ? O świadczenie przedemerytalne możemy się ubiegać tylko wtedy, gdy pracę straciliśmy z winy pracodawcy. Na przykład gdy zakład, w którym pracujemy, zbankrutował albo gdy sąd ogłosił jego upadłość. Świadczenia nie dostanie pani Anna z Wrocławia, pracownica firmy usługowej, która sama poprosiła pracodawcę o rozwiązanie stosunku pracy. Decyzje podjęła, gdy jej szef ogłosił program O świadczenie przedemerytalne występuje coraz więcej osób. W kwietniu 2016 r. korzystało z nich już 172,7 tys. Łącznie pobierają z ZUS ponad 177 mln zł.

 • Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 18-08-2015

  . Przysługuje dopiero po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego, czyli po 182 dniach, a w przypadku ciąży lub zachorowania na gruźlicę - po 270. Jeśli po zakończeniu chorobowego nadal nie możemy pracować, możemy wystąpić do ZUS o rentę - stałą lub czasową. Coraz częściej Zakład renty nie chce dać (wypłaca ich najmniej w historii - 985 tys.). Uznaje, że "dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta rokują odzyskanie zdolności do pracy". W tej sytuacji możemy starać się o świadczenie rehabilitacyjne Po 182 lub 270 dniach pobierania zasiłku chorobowego można wystąpić z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne. Średnia wypłata to 1460 zł brutto.

 • Na rentę albo świadczenie przedemerytalne

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 24-01-2013

  Wczoraj pisaliśmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać wcześniejszą emeryturę, świadczenia kompensacyjne albo emeryturę pomostową. Dziś kolejne świadczenia pozwalające wcześniej zrezygnować z pracy. W niektórych przypadkach nawet już w wieku 50 lat. Świadczenie przedemerytalne Świadczenie przedemerytalne Świadczenie przedemerytalne od 1 marca 2012 r. wynosi 938,25 zł. W tym roku w marcu wzrośnie - prawdopodobnie o 4,40 proc. Kto ma na nie szanse? Po pierwsze Po drugie * mieć ukończone do Gdy brakuje lat do emerytury, nie mamy pracy lub zaczynamy chorować, świadczenie przedemerytalne lub renta mogą być najlepszym sposobem na pozyskanie środków do życia. Jak się o nie starać?

 • Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

  [ TBP WA ] - Mój Biznes. Warszawa - Płock - Radom LESZEK KOSTRZEWSKI 15-05-2018

  W Jeszcze w 2007 r. Polaków na takich świadczeniach było 47 tys., tymczasem w styczniu 2018 r. już 87,3 tys., natomiast w lutym - 86,7 tys. Obecnie średnie świadczenie rehabilitacyjne to 1608,73 zł brutto. Świadczenie nie w każdym czasie jest identyczne. I tak wynosi: 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych 90 dni jego pobierania, 75 proc. tej podstawy - za pozostały okres, 100 proc. tej podstawy - jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży albo spowodowana Gdy jesteśmy chorzy, ZUS może nam na rok przyznać świadczenie rehabilitacyjne. Jak się o nie starać?

 • Świadczenie rehabilitacyjne i sanatorium z ZUS

  Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 09-10-2019

  przyznać rentę - na stałe lub czasowo. Coraz częściej Zakład odmawia, bo uznaje, że "dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta rokuje odzyskanie zdolności do pracy". Wtedy możemy się starać o świadczenie rehabilitacyjne. O jego przyznaniu decyduje lekarz orzecznik ZUS. Gdy odmówi, możemy złożyć odwołanie do komisji lekarskiej ZUS, która jeszcze raz zbada dokumentację chorobową pacjenta i wyda ostateczną decyzję. Świadczenie można pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Później musi zapaść decyzja Osobom długotrwale chorym ZUS może na rok przyznać świadczenie rehabilitacyjne albo sfinansować 24-dniowy pobyt w sanatorium.

 • Świadczenie przedemerytalne

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 02-04-2013

  Każdy chce dostać świadczenie emerytalne - słyszymy w oddziałach ZUS. Nic dziwnego, kryzys coraz bardziej daje o sobie znać. Polacy nie mają pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że stopa bezrobocia wyniosła w lutym 2013 roku 14,4 proc. i w porównaniu ze styczniem 2013 roku wzrosła o 0,2 pkt proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 13,4 proc. I co ma robić 50 - czy 60-latek, który nie ma pracy i nadziei na jej znalezienie? Z czego ma żyć? Dla wielu jedynym wyjściem Bezrobotni Polacy ruszyli do ZUS po świadczenia przedemerytalne. Wniosków jest o ponad 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Część ubiegających się to osoby, które straciły etat w wyniku zwolnień grupowych

 • Świadczenie pieniężne

  Gazeta Wyborcza es 14-10-1998

  Świadczenie pieniężne za pracę przymusową należy się tylko osobom, które były deportowane na teren ZSRR lub Niemiec. Nie mogą go natomiast dostać ci, którzy pracowali przymusowo podczas II wojny na terenach należących do Polski przed 1939 r. - orzekł w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny. Rozwiał w ten sposób wątpliwości, które pojawiły się przy interpretowaniu ustawy z maja 1991 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej. NSA uznał, że Urząd do Świadczenie pieniężne za pracę przymusową należy się tylko osobom, które były deportowane na teren ZSRR lub Niemiec. Nie mogą go natomiast dostać ci, którzy pracowali przymusowo podczas II wojny na

 • [Odpłatne świadczenie usług seksualnych...]

  Gazeta Wyborcza por 27-11-1996

  Odpłatne świadczenie usług seksualnych nie jest działalnością gospodarczą - zdecydował wczoraj wrocławski ośrodek NSA. Sąd oddalił skargę Ryszarda Nowaka na decyzję wojewody opolskiego. Nowak, mieszkaniec Korfantowa koło Nysy, chciał świadczyć usługi seksualne osobiście, nie zatrudniając nikogo. Zamierzał wystawiać rachunki i płacić podatki. Burmistrz odmówił jednak zarejestrowania tak nietypowej działalności gospodarczej, a wojewoda opolski uznał, że miał rację, gdyż prostytucja jest sprzeczna Odpłatne świadczenie usług seksualnych nie jest działalnością gospodarczą - zdecydował wczoraj wrocławski ośrodek NSA. Sąd oddalił skargę Ryszarda Nowaka na decyzję wojewody opolskiego. Nowak, mies

 • Dla kogo świadczenie przedemerytalne

  Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 03-11-2009

  Świadczenie przedemerytalne to dla wielu osób jedyna szansa na pieniądze z ZUS. Zwłaszcza teraz, gdy bezrobocie rośnie, a znaleźć nową pracę pięćdziesięciokilkulatkowi jest szczególnie trudno. O rentę również nie łatwo. Czytelnicy alarmują nas, że lekarze orzecznicy z ZUS wciąż zaostrzają kryteria. DLA KOGO ŚWIADCZENIE A teraz najważniejsze - kto dostanie świadczenie przedemerytalne? Ten, kto spełni warunki. Jakie? Po pierwsze - świadczenie przeznaczone jest dla osoby, którą zwolniono z zakładu Świadczenia przedemerytalne to nie to samo co wcześniejsza emerytura czy pomostówka. Może się o nie ubiegać tylko osoba, która pracę straciła z winy pracodawcy

Polecane tematy