Inne tagi

świadectwie zdadzą

(znalezionych: 49 )

 • To Już Za Tydzień

  GW Mazowsze (Płock) mj 22-06-1999

  chętni do nauki w klasie z rozszerzonym angielskim dodatkowo będą musieli wykazać się znajomością tego języka - w zakresie czterech podstawowych czasów. Bez egzaminów przyjęci zostaną do szkół średnich laureaci konkursów przedmiotowych. Muszą jednak spełniać podstawowy warunek - na świadectwie nie mogą mieć ocen gorszych niż dobre. Z kolei finaliści konkursów są zwolnieni tylko ze zdawania przedmiotu, z którego dobrnęli do finału. Egzaminy odbędą się 28 i 29 czerwca. Będą trwały po 120 minut. W chętni do nauki w klasie z rozszerzonym angielskim dodatkowo będą musieli wykazać się znajomością tego języka - w zakresie czterech podstawowych czasów. Bez egzaminów przyjęci zostaną do szkół średn

 • Pożądany "Śniadek"

  GW Kielce JAK 24-06-1999

  , którzy są zwolnieni z egzaminu. Z pozostałych ok. 420 przyjętych zostanie więc zaledwie 170 tych, którzy najlepiej zdadzą egzamin. Do I LO im S. Żeromskiego, gdzie jest także 210 miejsc, podania złożyło znacznie mniej, bo ok. 270 osób. Kandydatów odstraszyło z pewnością to, że do przyjęcia potrzebne jest zdobycie 60 punktów. - To chyba największy pułap w województwie - mówi dyrektor Marian Szczepanek. Żeby uzyskać te 60 pkt, trzeba lepiej niż dobrze zdać egzamin i mieć bardzo dobre oceny na , którzy są zwolnieni z egzaminu. Z pozostałych ok. 420 przyjętych zostanie więc zaledwie 170 tych, którzy najlepiej zdadzą egzamin. Do I LO im S. Żeromskiego, gdzie jest także 210 miejsc, podania

 • Wyścig Z Czasem

  GW Białystok 01-07-1999

  przedmiotów nie oznacza już ostatecznego sukcesu. Na przyjęcie do najbardziej obleganych ogólniaków (IV, VI, I, III LO) mogą jednak liczyć tylko ci, którzy zdadzą najlepiej. O przyjęciu do ogólniaka decyduje liczba punktów uzyskanych z testu i liczba punktów uzyskanych za oceny na świadectwie . W tabeli (patrz obok) podajemy liczbę punktów, jakie należało zebrać, aby zostać przyjętym do danej szkoły (uwzględniano punkty za oceny z egzaminów wstępnych oraz za poszczególne przedmioty na świadectwie przedmiotów nie oznacza już ostatecznego sukcesu. Na przyjęcie do najbardziej obleganych ogólniaków (IV, VI, I, III LO) mogą jednak liczyć tylko ci, którzy zdadzą najlepiej. O przyjęciu do ogólnia

 • Wolontariat się liczy

  GW Lublin SYLWIA SZEWC 03-06-2003

  Praca charytatywna to od tego roku jedno z dodatkowych kryteriów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. - Na świadectwie uczniów, oprócz osiągnięć artystycznych i sportowych oraz udziału w konkursach, można zapisywać osiągnięcia w pracy na rzecz innych, zwłaszcza w formie wolontariatu - mówi Grażyna Zawadzak, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Lublinie. - Taki zapis może być dodatkowym atutem przy rekrutacji do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jeśli o Praca charytatywna to od tego roku jedno z dodatkowych kryteriów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. - Na świadectwie uczniów, oprócz osiągnięć artystycznych i sportowych oraz udziału w ko

 • Za miesiąc egzamin / SZKOŁA / Dokumenty już w sekretariatach

  GW Poznań kk 20-05-1998

  Najbardziej oblężonym w tym roku ogólniakiem w Poznaniu jest "Marynka", czyli Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny. Jednak w żadnej ze szkół liczba kandydatów na jedno miejsce nie przekroczyła dwóch. Egzaminy wstępne odbędą się 22 i 23 czerwca o godz. 10. Każdy ósmoklasista musi zdać język polski i matematykę. Jeśli komuś powinie się noga i obleje egzamin z jednego przedmiotu, może zdawać poprawkę, jeśli na świadectwie z tego przedmiotu miał przynajmniej ocenę dostateczną. 1 lipca o godz Najbardziej oblężonym w tym roku ogólniakiem w Poznaniu jest "Marynka", czyli Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny. Jednak w żadnej ze szkół liczba kandydatów na jedno miejsce nie przekroczyła

 • Po maturze na egzamin

  GW Lublin ER 21-12-2001

  zdający na dany kierunek, bez względu na to, jaką maturę zdadzą , będą przyjmowani na takich samych zasadach. O przyjęciu na studia będzie więc decydował wynik postępowania kwalifikacyjnego. - Nie ma żadnych limitów miejsc dla chętnych z nową czy starą matura - dodaje Elżbieta Mulawa-Pachoł, rzecznik prasowy UMCS. Rekrutacja na uniwersytet będzie wyglądała różnie, zależnie od kierunku studiów. Kandydaci muszą się więc przygotować na: egzamin wstępny (pisemny, ustny), rozmowę kwalifikacyjną, praktyczny zdający na dany kierunek, bez względu na to, jaką maturę zdadzą , będą przyjmowani na takich samych zasadach. O przyjęciu na studia będzie więc decydował wynik postępowania kwalifikacyjnego. - Nie

 • Naciski Z Kuratorium

  GW Zielona Góra LESZEK KOSTRZEWSKI 12-03-1999

  Obecni siódmoklasiści z jedynką na świadectwie nie będą powtarzać tej samej klasy. "Za karę" trafią do gimnazjum. Reforma oświaty przewiduje od września podział szkół na sześcioletnie podstawówki i trzyletnie gimnazja. Do gimnazjum automatycznie trafi każdy absolwent VI klasy. Ścieżki starego systemu nauczania jako ostatni wydeptują obecni siódmoklasiści. Co, jeśli w tym roku nie zdadzą do ósmej klasy, skoro siódmych klas już nie będzie? Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z Obecni siódmoklasiści z jedynką na świadectwie nie będą powtarzać tej samej klasy. "Za karę" trafią do gimnazjum. Reforma oświaty przewiduje od września podział szkół na sześcioletnie podstawówki i

 • Naciski Z Kuratorium

  GW Zielona Góra LESZEK KOSTRZEWSKI 13-03-1999

  Obecni siódmoklasiści z jedynką na świadectwie nie będą powtarzać tej samej klasy. "Za karę" trafią do gimnazjum. Reforma oświaty przewiduje od września podział szkół na sześcioletnie podstawówki i trzyletnie gimnazja. Do gimnazjum automatycznie trafi każdy absolwent VI klasy. Ścieżki starego systemu nauczania jako ostatni wydeptują obecni siódmoklasiści. Co, jeśli w tym roku nie zdadzą do ósmej klasy, skoro siódmych klas już nie będzie? Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z Obecni siódmoklasiści z jedynką na świadectwie nie będą powtarzać tej samej klasy. "Za karę" trafią do gimnazjum. Reforma oświaty przewiduje od września podział szkół na sześcioletnie podstawówki i

 • Uniwersytet W Białymstoku

  GAZETA NA STUDIA, dodatek do GW Białystok OPRACOWAŁA MONIKA ŻMIJEWSKA 24-04-1999

  biologii. 2. O przyjęciu na I rok studiów decyduje pozycja na liście sporządzonej zgodnie z uzyskaną oceną egzaminu ustnego. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę, o kolejności na liście decyduje wyższa suma najwyższych ocen na świadectwie maturalnym z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka i język polski. 3. Instytutowa Komisja Rekrutacyjna może przyjąć bez egzaminu wstępnego osoby posiadające maturę międzynarodową. CHEMIA * studia dzienne biologii. 2. O przyjęciu na I rok studiów decyduje pozycja na liście sporządzonej zgodnie z uzyskaną oceną egzaminu ustnego. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę, o kolejności na li

 • Czas Egzaminów

  GW Olsztyn GREG, AMC 26-06-1999

  poprawek na 18 i 19 sierpnia. Uczniowie z Olsztyna poprawkę będą pisali w LO IV, a z Ełku - w Zespole Szkół nr 1. Ci, którzy nie zdadzą egzaminu z jednego przedmiotu, będą zdawali zaraz po ogłoszeniu wyników. - Wyniki powinny być ogłoszone 1 lipca do godz. 14 - mówi Mirosław Hartung, wicekurator oświaty. - W niektórych szkołach może to jednak być dzień następny. Na ocenę z egzaminu będą się składały punkty. Punktowane będą także oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły. - Zdecydowanie większy poprawek na 18 i 19 sierpnia. Uczniowie z Olsztyna poprawkę będą pisali w LO IV, a z Ełku - w Zespole Szkół nr 1. Ci, którzy nie zdadzą egzaminu z jednego przedmiotu, będą zdawali zaraz po ogłosze

 • Zdążyć przed egzaminem

  GW Wrocław BOŻENA SOBIECH 19-10-2004

  odpowiedniej organizacji pracy.- A co robić będą uczniowie w maju i czerwcu, jeżeli zdadzą egzamin już w kwietniu? - pyta pani Anna. Barbara Josiak: - W czasie między egzaminem a jego wynikami powinni normalnie pracować i dostawać oceny ważące na świadectwie . Przecież to świadectwo właśnie jest podstawowym dokumentem, który składa się do szkół ponadgimnazjalnych, do niego dołącza się wyniki egzaminu, a te szkoły poznają tuż przed końcem roku szkolnego.Dyrekcja gimnazjum, w którym uczy się dziecko pani Anny odpowiedniej organizacji pracy.- A co robić będą uczniowie w maju i czerwcu, jeżeli zdadzą egzamin już w kwietniu? - pyta pani Anna. Barbara Josiak: - W czasie między egzaminem a jego wynikami pow

 • Czekają na zasady gry

  strony lokalne GW - Bydgoszcz AGNIESZKA BULIŃSKA 11-01-2012

  Dotąd uczniowie zbierali punkty za wyniki egzaminów i oceny na świadectwie . Bonusy dostawali za świadectwo z paskiem oraz zwycięstwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Maksymalnie można było zdobyć 200 "oczek" (w tym 100 za egzaminy). Progi w liceach każdego roku były podobne, więc gimnazjaliści mogli przewidzieć, do jakich klas mają szanse się dostać. Teraz nie wiedzą, jak będzie się liczyć wynik egzaminu z języka polskiego ani które z przedmiotów na świadectwie będą bardziej Bydgoscy gimnazjaliści jeszcze nie wiedzą, na jakich zasadach będą przyjmowani do szkół średnich. Ustali to kuratorium. Dokładne wytyczne ma przedstawić najpóźniej na początku lutego

 • Już wkrótce egzaminy

  GW Białystok 14-04-2000

  następujących przedmiotów: z matematyki z egzaminu maturalnego i świadectwa oraz oceny końcowe na świadectwie dojrzałości z fizyki i chemii (na budownictwie), z fizyki, chemii, biologii (na inżynierii środowiska i ochronie środowiska), z fizyki, chemii, biologii, języka obcego - najlepsze oceny z dwóch wybranych przedmiotów (na rolnictwie). Natomiast pozostałe 50 procent miejsc zostanie rozdysponowanych wśród osób, które najlepiej zdadzą pisemne sprawdziany kwalifikacyjne. Na wszystkich wymienionych następujących przedmiotów: z matematyki z egzaminu maturalnego i świadectwa oraz oceny końcowe na świadectwie dojrzałości z fizyki i chemii (na budownictwie), z fizyki, chemii, biologii (na inżyni

 • Maturzysto - na studia z konkursu

  GW Trójmiasto (Gdańsk) AMK, DR. HAB. WŁADYSŁAW KOC, PROF. JERZY BOLAŁEK, NOT. AMK 05-01-2004

  Dwie największe gdańskie uczelnie - politechnika i uniwersytet ogłosiły zasady, na jakich będą przyjmować w tym roku studentów To niezwykle istotna informacja dla tegorocznych maturzystów. Z kryteriów dowiedzą się, jaką mają szansę na przyjęcia na wymarzone studia dzienne. Będą też wiedzieć, o oceny z jakich przedmiotów na świadectwie maturalnym warto im się postarać, aby swoje szanse zwiększyć. Oceny z matury są sprawą kluczową, bo z roku na rok coraz więcej wydziałów na obu uczelniach Dwie największe gdańskie uczelnie - politechnika i uniwersytet ogłosiły zasady, na jakich będą przyjmować w tym roku studentów To niezwykle istotna informacja dla tegorocznych maturzystów. Z kryterió

 • Dla wszystkich starczy miejsca / OŚWIATA

  GW Poznań kk 12-06-1997

  liceum wybiera się ok. 800 uczniów więcej niż deklarowało, a do średnich szkół zawodowych dodatkowo 400. W szkołach trzeba więc przygotować ok. 7-9 klas więcej niż planowano. 23 czerwca uczniów czeka egzamin pisemny z języka polskiego, następnego dnia - z matematyki. Jeśli komuś na egzaminie wstępnym powinie się noga i nie zda jednego z dwóch przedmiotów, a na świadectwie ukończenia klasy ósmej z tego właśnie przedmiotu miał przynajmniej ocenę dostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy. Jego termin liceum wybiera się ok. 800 uczniów więcej niż deklarowało, a do średnich szkół zawodowych dodatkowo 400. W szkołach trzeba więc przygotować ok. 7-9 klas więcej niż planowano. 23 czerwca uczniów czek

 • Zdali koledzy, pewnie zdasz i Ty

  GW Kielce JAK 28-03-2000

  w całości poprawnie rozwiązane. Jeśli częściowo - punkt lub dwa. Egzamin kandydat zda, jeśli zdobędzie przynajmniej po 10 pkt z języka polskiego i matematyki. Ci, którzy nie zdadzą , będą mieli okazję do poprawienia się w lipcu. Wówczas zostaną przeprowadzone dodatkowe egzaminy w kilku miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Gdzie i kiedy, zdecyduje kurator oświaty. Tam, gdzie kandydatów będzie więcej niż miejsc, zdanie egzaminu z notą po 10 pkt raczej nie wystarczy. Przyjęci zostaną ci w całości poprawnie rozwiązane. Jeśli częściowo - punkt lub dwa. Egzamin kandydat zda, jeśli zdobędzie przynajmniej po 10 pkt z języka polskiego i matematyki. Ci, którzy nie zdadzą , będą mieli oka

 • Zdali koledzy, zdasz i Ty

  GW Kielce 29-03-2000

  w całości poprawnie rozwiązane. Jeśli częściowo - punkt lub dwa. Egzamin kandydat zda, jeśli zdobędzie przynajmniej po 10 pkt z języka polskiego i matematyki. Ci, którzy nie zdadzą , będą mieli okazję do poprawienia się w lipcu. Wówczas zostaną przeprowadzone dodatkowe egzaminy w kilku miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Gdzie i kiedy, zdecyduje kurator oświaty. Tam, gdzie kandydatów będzie więcej niż miejsc, zdanie egzaminu z notą po 10 pkt raczej nie wystarczy. Przyjęci zostaną ci w całości poprawnie rozwiązane. Jeśli częściowo - punkt lub dwa. Egzamin kandydat zda, jeśli zdobędzie przynajmniej po 10 pkt z języka polskiego i matematyki. Ci, którzy nie zdadzą , będą mieli oka

 • Wciąż są wolne miejsca w większości ogólniaków

  GW Olsztyn EJ 08-07-2006

  , że wtedy wielu uczniów przypomina sobie, że czegoś nie załatwiło w czasie naboru w lipcu, więc nie zostali przyjęci. Robią to z niewiedzy lub gapiostwa. Są też tacy, którzy wyjeżdżają na całe wakacje i dopiero pod koniec wolnego zaczynają załatwiać formalności. Co roku mamy takie przypadki. W drugiej połowie sierpnia będą też egzaminy poprawkowe w liceach, nie wszyscy je zdadzą pomyślnie, więc będą musieli powtarzać pierwszą klasę. Na nich miejsca też będą czekały.W czasie pierwszej części naboru , że wtedy wielu uczniów przypomina sobie, że czegoś nie załatwiło w czasie naboru w lipcu, więc nie zostali przyjęci. Robią to z niewiedzy lub gapiostwa. Są też tacy, którzy wyjeżdżają na całe wakac

 • Gimnazjalistów czeka egzamin z języka

  GW Mazowsze (Płock) MAŁGORZATA GASIK 22-08-2006

  egzaminu gimnazjaliści zdadzą w formie pisemnej. Jego wyniki zostaną uwzględnione przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Jednak, jak wyjaśnia wicedyrektor III LO Krzysztof Wiśniewski, rezultaty będą miały znaczenie, ale przy naborze do klas o profilu językowym. - Może dzięki zmianom wyrówna się poziom uczniów ze szkół wiejskich i miejskich - mówi. - Zdarza się, że mamy ucznia spoza Płocka, który na świadectwie ukończenia gimnazjum chwali się piątką z angielskiego, a u nas dostaje ocenę mierną egzaminu gimnazjaliści zdadzą w formie pisemnej. Jego wyniki zostaną uwzględnione przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Jednak, jak wyjaśnia wicedyrektor III LO Krzysztof Wiśniewski, rezult

 • Z pałą do następnej klasy

  strony lokalne GW - Białystok EMILIA ROMANIUK 16-06-2011

  Uczniowie szkół średnich z "lufą" na świadectwie zdadzą , bo taką możliwość wprowadza stosowne rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (podobną możliwość od kilku lat mają uczniowie podstawówek i gimnazjów). W praktyce wygląda to tak, że licealista dostanie promocję do następnej klasy, jeżeli będzie w niej kontynuowany przedmiot, z którego teraz mu nie idzie. Taką cenzurkę z oceną niedostateczną uczeń może otrzymać jeden raz w czasie trwania nauki w danej szkole. Czyli nie może być tak W szkołach odliczane są już dni do wypisywania świadectw. W tym roku licealista, nawet ten marny, nie będzie miał powodu do smutku. Nawet z jedynką na świadectwie przejdzie do następnej klasy

Polecane tematy