Inne tagi

światło budowie

(znalezionych: 5813 )

 • Zielone światło dla budowy centrum

  strony lokalne GW - Rzeszów MAŁGORZATA BUJARA 28-06-2011

  lat, ale dotąd z Podkarpacia do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie popłynął odpowiedni wniosek. Pieniądze kurczyły się, dziś dla Podkarpacia pozostało 7,5 mln euro. W połowie sierpnia MRR ogłosi ostatni już nabór. Jeśli nie wykorzystamy tych funduszy, zostaną one przesunięte na inne zadania. Tak jak to już się stało z częścią puli - została przesunięta na drogi w województwach lubelskim i świętokrzyskim. Pomysł budowy centrum wystawienniczo-kongresowego w Rzeszowie ma jeszcze jedną odsłonę Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej i przesunięciu w czasie budowy obwodnicy Sokołowa Małopolskiego w Rzeszowie ma szansę powstać centrum wystawienniczo-kongresowe. Sejmik Samorządowy Podkarpacia zgodził się na to przy ostrym sprzeciwie klubu PiS

 • Zielone światło dla budowy ekspresówki S5

  strony lokalne GW - Bydgoszcz KRZYSZTOF AŁADOWICZ 24-07-2010

  ekranów dźwiękochłonnych będzie chronić mieszkańców przez hałasem. - Z punktu widzenia środowiskowego wariant obwodnicy Bydgoszczy jest bardziej korzystny niż przejście drogi przez miasto - przekonuje Włodzimierz Ciepły, regionalny dyrektor ochrony środowiska. - W mieście mamy zbiornik wody słodkiej i budowa tuneli może zmienić jego strukturę, pod Bartodziejami znajdują się iły które pracują, hałas mógłby być bardzo niekorzystny dla mieszkańców - wymienia argumenty. Prezydent Konstanty Dombrowicz Niemal 130 km czteropasmowej drogi, a na niej 23 węzły, 11 obwodnic, kilkadziesiąt mostów i wiaduktów - tak za cztery lata ma wyglądać kujawsko-pomorski odcinek trasy ekspresowej S5. Po wielu miesiącach oczekiwań drogowcy dostali decyzję środowiskową, bez której nie mogła ruszyć inwestycja.

 • Dworzec Łódź Fabryczna Zielone światło dla budowy!

  [ DLO LO ] - strony lokalne GW - Łódź MICHAŁ FRĄK, PIOTR WASIAK 13-09-2012

  Na dworcu Łódź Fabryczna robota pełną parą miała ruszyć w ubiegłym tygodniu. Jednak tak się nie stało, bo firma Enkev, która mieści się w pobliżu placu budowy , złożyła odwołanie do inspektora nadzoru budowlanego. Zarzuciła miastu, że pominięto ją w procesie konsultacyjnym. Tłumaczyła, że boi się o bezpieczeństwo pracowników, które byłoby zagrożone, gdyby budowniczowie natrafili na podziemne rzeki. Do czasu rozpatrzenia skargi nie można było rozpocząć prac - koparki i ciężarówki stały Po tygodniach oczekiwania na komplet dokumentów prace przy budowie dworca Łódź Fabryczna wreszcie mogą rozpocząć się na dobre. Wykonawca otrzymał wczoraj dziennik budowy

 • Jest zielone światło dla budowy bloku

  strony lokalne GW - Bydgoszcz (DLO BS) MAJ 31-05-2012

  Planowana inwestycja SM Budowlani od samego początku wzbudzała wiele kontrowersji wśród części mieszkańców Wyżyn. Na początku ubiegłego roku zbierali na terenie osiedla podpisy przeciwko budowie bloku. W odpowiedzi na te protesty spółdzielnia zorganizowała spotkania konsultacyjne, mieszkańcy mogli również zgłaszać uwagi do projektu. W efekcie zmodyfikowano pierwotny projekt budowlany, obniżając częściowo wysokość budynku oraz dodając przy nim większą liczbę miejsc parkingowych. Przeciwnicy Większość członków Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani biorących udział w walnym zgromadzeniu opowiedziała się za budową nowego bloku przy ul. Ogrody 14.

 • Zielone światło dla budowy kopalni

  Strony Lokalne Katowice TOMASZ CZOIK 29-08-2019

  Mieszkańcy Imielina w sprawie budowy nowej kopalni protestują już od kilku lat. Część z nich obawia się rozpoczęcia eksploatacji górniczej pod ich domami. Może ona objąć 50 proc. powierzchni gminy. Mieszkańcy Imielina zwracają uwagę, że eksploatacja w nowej kopalni może uszkodzić nie tylko budynki mieszkalne, ale także infrastrukturę miejską - wodociągi czy gazociąg. W październiku zeszłego roku RDOŚ wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania węgla ze złoża Imielin Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała postanowienie o nadaniu projektowi wydobycia węgla ze złoża Imielin-Północ rygoru natychmiastowej wykonalności.

 • Zielone światło dla budowy sygnalizacji na węźle

  Strony Lokalne Katowice PIOTR PURZYŃSKI 07-03-2020

  Z zapytaniem o możliwość budowy przez GDDKiA tymczasowej sygnalizacji świetlnej Urząd Miejski w Sosnowcu wystąpił w listopadzie zeszłego roku. W piśmie do Marka Niełacnego, p.o. dyrektora katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podkreślono, że tymczasowa sygnalizacja - na łącznicy zjazdowej z drogi S1 (kierunek Warszawa) na ul. Lenartowicza - miałaby funkcjonować do czasu koniecznej w opinii sosnowieckich urzędników - przebudowy węzła. Na wstępie pisma do GDDKi Katowicki oddział GDDKiA nie sfinansuje budowy tymczasowej sygnalizacji świetlnej na węźle przy ul. Lenartowicza w Sosnowcu, nie ma jednak nic przeciwko, by zrobiło to miasto.

 • Budowa S19. Drogowcy dostali zielone światło

  [ DLO RZ ] - Strony Lokalne Rzeszów ANNA GORCZYCA 20-05-2014

  Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska określa uwarunkowania środowiskowe dla drogi ekspresowej S19. Wyznacza także przebieg drogi. Drogowcy zapowiadają, że wkrótce ogłoszą przetarg na opracowanie koncepcji budowy . Planowany odcinek drogi ekspresowej S19 będzie mieć długość ok. 52 km od granicy z woj. lubelskim do Nowej Sarzyny. Będzie przebiegać przez powiaty: niżański (gminy Ulanów, Nisko, Rudnik nad Sanem, Jeżowe), stalowowolski (gmina Pysznica), rzeszowski (gminy Kamień, Sokołów Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska określa uwarunkowania środowiskowe dla drogi ekspresowej S19. Wyznacza także przebieg drogi. Drogowcy zapowiadają, że wkrótce ogłoszą przetarg na oprac

 • Budowa bez pozwolenia: Sejm dał zielone światło

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza MAREK WIELGO 27-09-2014

  , który musiałby uwzględniać wytyczne obowiązującego w danej gminie planu zagospodarowania przestrzennego, który mówi, co i gdzie wolno budować. A jeśli takiego planu nie ma - decyzji o warunkach zabudowy. Urząd miałby 30 dni na sprzeciw lub decyzję, że w tym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast gdyby w tym czasie urzędnicy nie zareagowali, oznaczałoby to milczącą zgodę na rozpoczęcie budowy . Na podstawie ubiegłorocznych danych o pozwoleniach na budowę rząd ocenia, że z 30 tys. budów bez pozwoleń. Sejm daje zielone światło. Inwestorzy planujący budowę niewielkiego domu jednorodzinnego będą mogli ją zacząć trochę szybciej. Ale czy nie ucierpią na tym ich sąsiedzi?

 • Zielone światło dla budowy drogi S5 pod Ostródą

  [ DLO OL ] - Strony Lokalne Olsztyn MARCIN WOJCIECHOWSKI 23-11-2016

  Pierwsza decyzja, by część drogi krajowej nr 16 przekwalifikować na ekspresową S5, zapadła w październiku 2015 r., jeszcze pod koniec rządów PO i PSL. Dzięki temu przejazd z zachodu na wschód województwa ma się odbywać drogami ekspresowymi: S5 od granicy z woj. kujawsko-pomorskim do Ostródy, następnie S7 do Olsztynka, S51 z Olsztynka do Olsztyna i S16 od Olsztyna do Ełku. Budowa pierwszego, liczącego 6,2 km długości odcinka przyszłej S5 na Warmii i Mazurach w zasadzie już trwa. To inwestycja Blisko sześciokilometrowy odcinek trasy ekspresowej ma być kontynuacją budowanej obwodnicy Ostródy w ciągu drogi nr 16.

 • Zielone światło dla budowy trasy N-S

  [ DLO RA ] - Strony Lokalne Radom TOMASZ DYBALSKI 04-08-2017

  Miasto ma już komplet dokumentacji dla pierwszego etapu trasy N-S. Jest już ostatni dokument, którego brakowało: zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli drogowego odpowiednika pozwolenia na budowę. W najbliższym czasie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosi przetarg na budowę trasy N-S między rondem Mikołajczyka przy dworcu PKS a ulicą Szklaną. - Budowa potrwa dwanaście miesięcy, wliczając w to okresy zimowe. Mam nadzieję, że pod koniec 2018 roku kierowcy będą mogli tamtędy Miasto ma już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla pierwszego etapu trasy N-S. Budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, a nową drogą pojedziemy pod koniec 2018 r.

 • PRZEŁOM W SPRAWIE TAMY

  [ DLO TO ] - Strony Lokalne Toruń TOMASZ CIECHOŃSKI 28-11-2017

  , dokument dający zielone światło do budowy . - Została wydana pozytywna opinia zespołu roboczego regionalnej komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko w Bydgoszczy - mówił Wroński. - W tej chwili czekamy dosłownie na sam akt wydania decyzji. Z tego, co słyszałem, na pewno będzie to jeszcze w tym roku. Budowę popiera marszałek województwa Piotr Całbecki. Chce, by zapora służyła także jako most, który byłby częścią projektowanej drogi S10. - O ile mniej więcej wiemy, jak będzie przebiegał jej odcinek W tym roku spodziewana jest decyzja dająca zielone światło budowie nowej zapory wodnej na Wiśle w naszym regionie. Marszałek Piotr Całbecki chce, by służyła także za most na przyszłej trasie S10

 • Hotel między tężniami

  [ DLO TO ] - strony lokalne GW - Toruń TOMASZ CIECHOŃSKI 09-10-2012

  hotelowych gości i ogrzewającej budynek kotłowni. To dzięki tężniom Ciechocinek ma status uzdrowiska, a miejscowe sanatoria przyjmują kuracjuszy z całej Polski. Pod koniec września ub.r. burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz zgodził się na renowację basenu, odmówił jednak wydania decyzji środowiskowej niezbędnej do budowy hotelu. Powołał się na "nadrzędny interes publiczny" i opinie części naukowców. Sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, które doszukało się uchybień Zielone światło dla budowy hotelu i odnowy zabytkowego basenu termalnosolankowego między tężniami w Ciechocinku. Przed rokiem burmistrz kurortu Leszek Dzierżewicz odmówił inwestorowi wydania decyzji środowiskowej, teraz jednak zmienił zdanie

 • Galeria na horyzoncie

  strony lokalne GW - Olsztyn TOMASZ KURS 23-03-2012

  Wszystko wskazuje na to, że Galeria Warmińska, zaprojektowana przez pracownię zmarłego tragicznie rok temu architekta Stefana Kuryłowicza, powstanie. Od trzech lat inwestorzy pukali do drzwi ratusza, prosząc o zgodę na budowę. Wydawało się, że nie będzie z tym problemu, więc dwa lata temu spółka zaczęła już szukać firm i sieci handlowych, które są zainteresowane wynajęciem powierzchni w nowym centrum. Przygotowania do budowy stanęły jednak w martwym punkcie. W pierwszej kolejności ratusz chciał W ciągu zaledwie kilku dni odkładana od lat budowa nowego centrum handlowego stała się realna. Do Olsztyna przyleciał jeden z najbogatszych Polaków, który chce je budować, a miasto dało zielone światło dla tej inwestycji

 • Nowe Centrum Łodzi zaprasza inwestorów

  strony lokalne GW - Łódź ROZMAWIAŁ MICHAŁ FRĄK 08-08-2011

  ROZMOWA Z Błażejem Moderem pełnomocnikiem prezydent Hanny Zdanowskiej ds. budowy Nowego Centrum Łodzi MICHAŁ FRĄK: Co Nowe Centrum Łodzi ma dziś do zaoferowania inwestorom? BŁAŻEJ MODER: Nie mamy jeszcze kompleksowej oferty inwestycyjnej dla deweloperów czy prywatnych funduszy inwestycyjnych. Wynika to głównie z uwarunkowań inwestycji kolejowej. Do piątku właściwie nie wiadomo było, czy w ogóle inwestycja pod tytułem Nowe Centrum Łodzi dojdzie do skutku i w jakim kształcie. Dopiero podpis W piątek prezes Urzędu Zamówień Publicznych dał zielone światło budowie dworca Łódź Fabryczna. To była ostatnia formalna przeszkoda i nikt już nie może powiedzieć, że Nowe Centrum Łodzi się opóźnia, bo nie wiadomo, czy powstanie dworzec. Miasto przygotuje szczegółową ofertę dla przedsiębiorców

 • Inwestycja idzie jak po grudzie, ale do przodu

  Strony Lokalne Kraków MONIKA WALUŚ 08-07-2020

  minimum trzy-cztery lata, ale ta perspektywa nie wydaje się tak odległa, gdy spojrzymy, jak wyboista była droga do powstania POK. Najpierw na inwestycję brakowało pieniędzy, a gdy urzędnicy przedstawili kilka wariantów przebiegu trasy, zaczęły się protesty mieszkańców Zielonek, którzy zaskarżyli decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Sąd administracyjny nie podzielił jednak ich obaw i skargę oddalił. Sprawa nabrała tempa w 2016 roku, gdy trafiła do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata W tym tygodniu urzędnicy wojewody małopolskiego mają dać zielone światło do rozpoczęcia budowy północnej obwodnicy Krakowa.

 • Parking? Sprawa honoru

  strony lokalne GW - Toruń MARCIN BEHRENDT 07-11-2008

  Na tę decyzję władz naszego miasta z niecierpliwością czekał Mirosław Piotrowski, właściciel Nowego Arsenału. Przedsiębiorca chce na ul. Dominikańskiej wybudować podziemny garaż na 220 aut. Zadeklarował, że inwestycję zrealizuje za własne pieniądze. Koszty szacuje na 7-10 mln zł. Garaż ma stanąć w ciągu 15 miesięcy od rozpoczęcia robót. Piotrowski na własny koszt zlecił przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie przyszłej budowy . Specjaliści, którzy przez dwa miesiące badali plac, nie Zielone światło dla budowy parkingu podziemnego przy Nowym Arsenale. Prezydent Torunia zlecił urzędnikom przygotowanie przetargu na dzierżawę działki pod inwestycję

 • Wiślana Trasa Rowerowa coraz bliżej

  [ DLO GD ] - Strony Lokalne Gdańsk EWA KARENDYS 17-05-2014

  Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa wodnego. Zapisy ustawy ułatwią m.in. wytyczanie ścieżek rowerowych wzdłuż rzek i wytyczanie szlaków poza drogami przeznaczonymi dla ruchu samochodowego. Drogi rowerowe będą traktowane jako inwestycje celu publicznego. Co najważniejsze - zniesiony będzie zakaz poruszania się rowerem po wałach przeciwpowodziowych. To długo wyczekiwana wiadomość dla tych, którzy dopingują powstanie Wiślanej Trasy Rowerowej. To projekt, który kilka lat temu propagowała była eu Prezydent Bronisław Komorowski dał zielone światło budowie tras rowerowych na wałach przeciwpowodziowych, co przybliża realizację Wiślanej Trasy Rowerowej

 • Węgiel za wszelką cenę

  Gazeta Wyborcza KRZYSZTOF PACEWICZ 28-02-2020

  Trzy tysiące mieszkańców z 33 wsi pod Złoczewem od lat żyje w strachu. To właśnie tu rząd i państwowa PGE, idąc całkowicie na przekór trendom ekologicznym i ekonomicznym, planują wybudowanie odkrywkowej kopalni węgla, długą na kilkanaście kilometrów i szeroką na trzy. Złoże znajduje się aż 350 m pod ziemią; aby się do niego dostać, trzeba będzie użyć nie tylko koparek, ale także materiałów wybuchowych. Rząd hołubi truciciela z Bełchatowa Rząd hołubi truciciela z Bełchatowa Budowa kopalni ma Dziś Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosi, czy daje zielone światło dla budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Złoczew.

 • Z SESJI

  strony lokalne GW - Lublin MD 28-01-2011

  przygotowana jedynie koncepcja. Z realizacją Łęgi będą musiały zaczekać, aż zakończy się budowa basenów na Bronowicach oraz przy ul. Roztocze na Węglinie. Co do tej ostatniej inwestycji radni przyjęli wczoraj projekt uchwały kolejnej grupy mieszkańców, która domagała się zabezpieczenia pieniędzy na jego realizację w najbliższych latach. W czwartek radni przyjęli projekt grupy mieszkańców, który daje zielone światło dla budowy basenu przy Zespole Szkół nr 10 na ul. Biedronki.

 • Łacina przebije Maltę?

  strony lokalne GW - Poznań LECH BOJARSKI 16-04-2009

  To będzie wyjątkowy obiekt, coś co będzie można porównywać do łódzkiej Manufaktury - zapowiada inwestor, firma Apsys. A na swojej stronie internetowej opisuje: "Centrum to będzie stanowić europejski przykład śródmiejskich centrów nowej generacji, w którym istotną rolę odgrywa nowoczesna architektura". O budowie na łące przy rondzie Rataje wielkiego centrum handlowego mówi się od lat 90. Firma Apsys nabyła wtedy część gruntów na Łacinie i zapowiedziała wielomilionowe inwestycje. Jednak z Planowane przez firmę Apsys centrum handlowe przy rondzie Rataje ma być dwa razy większe niż otwarta w sąsiedztwie Galeria Malta. Inwestor ma już prawie zielone światło dla budowy

Polecane tematy

Inne artykuły

Klęska na koniec
Grilluj, ale zdrowo. Wystarczy zrobić tylko trzy kroki
Dziurowicz odchodzi z GKS
Dwóch ze straszakiem
SZYBCIEJ NA EMERYTURĘ
KACZYŃSKI W BÓJCE LEPSZY
Coraz wyżej, coraz bliżej
JUTRO W POZNANIU
E-learning międzyuczelniany już w październiku
Strefa bliżej
OBLIGACJE 11.12
Biedronka w Stodole?
Jeden chętny do dzierżawy Nowego
Po schodach chodzą, na windę patrzą
CZYTELNICY DO "GAZETY"
NUMERY LOTTO
Lipna sprawa z lipą
MONDEO I PICASSO
CO MA ROMNEY DO WAŁĘSY
Karnet "Stołecznej"
Pamiętaj o dobrych uczynkach dla środowiska. To niewielkie gesty
Powrót rozgłośni na antenę
Prawa i obowiązki
Częstochowa dla Krakowa
TRĄBKA CLIFFORDA BROWNA Ale Kino! 21:55 Dramat **
Len jak metal
[bez tytułu]
ZNIECHĘCAJĄCE DANE MAKRO
Świetny występ w Moskwie
Nowy prezes ŁKS-u
Finał wojskowej tragedii
Podrażnieni, nie wypaleni
#WROCŁAWGRAM
Król coraz bliżej Torunia
ZAPROSZENIA. DZIŚ
Spróbujmy przekupić los
KRÓTKO
Pociąg do Ukrainy
Tawerna Galeon
[WIDZIAŁEM ŻYWEGO POL POTA...]
KRAJ W SKRÓCIE
JAK INTELIGENTNIE SIĘ RÓŻNIĆ
Cennik procedur
ZA BLISKO SĄSIADA
KSIĄŻKI TYGODNIA
Hutnicy dają czas
[bez tytułu]
PO POLSKU
Rodex postawi stojaki rowerowe
KOMUNIKACJA
Powyżej średniej
Utonął w basenie
GORĄCA LINIA. TEL. (017) 862 89 32
Kolejarz awansował do półfinału
Solartaxi. Samochód na słońce
W Krainie Rzutów
Banknoty na głowy
Za mocne dla średniaków, jednak za słabe dla najlepszych
WOŚP
Superprzebój "Ogniem I Mieczem"