Inne tagi

żądać tytułem

(znalezionych: 181 )

 • BAŁAGAN OBCIĄŻA URZĘDY

  strony lokalne GW - Wrocław ROZMAWIAŁA MARZENA ŻUCHOWICZ 26-05-2011

  uznają długu, gmina wysyła wezwania do zapłaty, grożąc skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego. Sam wykaz z komputera nie jest tytułem egzekucyjnym. To tylko informacja dla mieszkańców o stanie opłacanych czynszów. Więc lepiej zawsze mieć dowody na to, że się płaciło? Jak długo trzeba je przechowywać? - Przedawnienie roszczeń jest instytucją chroniącą obywatela i gwarantującą mu pewność obrotu prawnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym roszczenia o świadczenia okresowe przedawniają - Urzędnicy nie mogą żądać spłaty długów, jeśli nie mają żadnych dowodów na to, że mieszkańcy nie płacą. Wykaz z komputera nie jest tytułem egzekucyjnym - mówi dr hab. Lidia Klat-Wertelecka z Instytutu Nauk Administracyjnych UWr

 • "Uprzejmość Kontrolera"

  GW Olsztyn EWA SEFERYNOWICZ, OLSZTYN 16-03-1999

  Dziękuję za opublikowanie w "Gazecie" z dnia 11 marca 1999 r. artykułu pod tytułem "Uprzejmość kontrolera". Jest to kolejna uwaga o metodach pracy olsztyńskich kontrolerów MPK, ukazująca się w Waszej gazecie. W rubryce "Czytelnicy dzwonią" jeden z kontrolowanych pasażerów informował niedawno, że przejechał kilka przystanków dalej z powodu metod stosowanych przez kontrolerów.(...) Uważam, że kontrola powinna odbywać się w czasie jazdy. Jeżeli kontroler nie ma prawa żądać od pasażera okazania Dziękuję za opublikowanie w "Gazecie" z dnia 11 marca 1999 r. artykułu pod tytułem "Uprzejmość kontrolera". Jest to kolejna uwaga o metodach pracy olsztyńskich kontrolerów MPK, ukazująca się w Wasz

 • Pytanie do prawnika

  [ TTZ RP ] - Tylko Zdrowie DR HAB. JUSTYNA ZAJDEL*, NOT. ACZ 30-09-2015

  do faktycznego wykonania badania, ale wykonywane przez nią czynności pomocnicze umożliwiają jego przeprowadzenie, pacjent nie może skutecznie żądać opuszczenia miejsca udzielenia świadczenia przez taką osobę - np. pielęgniarka jest potrzebna przy obsłudze aparatury niezbędnej w czasie badania. Uwaga! Pacjentowi, którego prawo do intymności zostało w sposób zawiniony naruszone (np. pielęgniarka bezzasadnie odmówiła opuszczenia gabinetu), sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia Bardzo nie lubię, kiedy podczas wizyty u lekarza, np. okulisty, w gabinecie jest również pielęgniarka. Czy mam prawo żądać, aby wyszła chociaż na czas badania?

 • Pytanie do prawnika

  [ TTZ RP ] - Tylko Zdrowie DR JUSTYNA ZAJDEL*, NOT. ACZ 04-06-2014

  zachowania i współegzystowania z innymi ludźmi. Zakłócanie spokoju w trakcie hospitalizacji przez innego pacjenta z sali, np. poprzez wulgarne zachowanie, uporczywe naruszanie spokoju lub inicjowanie zachowań, które zgodnie z przyjętymi zasadami nie powinny mieć miejsca w sali chorych, naruszają prawo pacjenta do godnych warunków pobytu w szpitalu. Pacjent, którego godność lub intymność została naruszona, ma prawo żądać , aby przeniesiono go do innej sali, lub żądać , aby z sali, w której przebywa Od kilku dni jestem w szpitalu. Na łóżku obok leży pan, który się nie myje i zachowuje skandalicznie. Czy mogę żądać przeniesienia do innej sali?

 • Metoda Findeisena

  Gazeta Wyborcza (ij) 07-07-1993

  dzienne odbywane po raz pierwszy na uczelni państwowej będą bezpłatne [opłaty] . Autorzy projektu proponują także zapis o preferencyjnych pożyczkach bankowych na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania w okresie studiów. Nowością jest propozycja wprowadzenia do ustawy o szkolnictwie wyższym pojęcia studiów licencjackich, których absolwenci (z tytułem licencjata) będą mogli być przyjęci na uzupełniające studia magisterskie. Projekt proponuje także zapisy stwarzające możliwość wprowadzenia wyższych dzienne odbywane po raz pierwszy na uczelni państwowej będą bezpłatne [opłaty] . Autorzy projektu proponują także zapis o preferencyjnych pożyczkach bankowych na pokrycie kosztów kształcenia i utrzy

 • Interwencja / Felerne wkładki

  S, dodatek do GW Katowice MP 16-06-1999

  naprawiać po jednym dniu używania. Mimo, że oddałem buty w bardzo dobrym stanie, podeszwy nie zniszczone, to oczywiście w sklepie odmówiono mi oddania gotówki, tłumacząc że są takie ogólnopolskie przepisy i mogą jedynie naprawić obuwie. Moim zdaniem mogli od razu sprzedawać buty z tubką kleju, w zestawie pod tytułem "Zrób to sam". Czy rzeczywiście nie ma możliwości zwrotu towaru i odzyskania gotówki? - pyta nasz Czytelnik. To strasznie irytujące, że niby elegancki sklep, po dokonaniu zakupów nie chce naprawiać po jednym dniu używania. Mimo, że oddałem buty w bardzo dobrym stanie, podeszwy nie zniszczone, to oczywiście w sklepie odmówiono mi oddania gotówki, tłumacząc że są takie ogólnopolskie pr

 • Bo to zła ustawa była

  GW Wrocław GRZEGORZ PIECHOTA 01-03-2001

  obowiązujący przepis, ale o ten sprzed 2000 roku. Był on niejasny, budził wątpliwości prawników, nawet dwa ośrodki zamiejscowe NSA różnie go interpretowały. Chociaż przepis ten zmieniono, my wciąż odczuwamy skutki jego starej wersji. Wrocław musiał zapłacić ogromną kwotę tytułem podatku, ja i była pani skarbnik jesteśmy oskarżeni o przestępstwo. A tymczasem Gdańsk zaoszczędził dużo miejskich pieniędzy i jego władz prokuratura nie ściga. Podkreślam, że nie mamy pretensji do wrocławskiego NSA. Zła była obowiązujący przepis, ale o ten sprzed 2000 roku. Był on niejasny, budził wątpliwości prawników, nawet dwa ośrodki zamiejscowe NSA różnie go interpretowały. Chociaż przepis ten zmieniono, my wciąż o

 • Rajkowski do negocjacji

  GW Zielona Góra IKI 27-11-2004

  - mieli jeszcze ważne kontrakty, ale dogadywali się z klubem w sprawach finansowych. - Być może Paluch i Flis trafią na listę transferową, ale nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że odejdą - mówił Komarnicki. - Po prostu mamy wobec nich zobowiązania, które musimy zrealizować.Wczoraj zakończył się brazylijski tasiemiec pod tytułem : "Negocjacje z Pawłem Hlibem". Żużlowiec podpisał z gorzowskim klubem porozumienie. Jeśli klub spełni wszystkie zawarte w nim warunki, to 15 stycznia Hlib podpisze kontrakt ze - mieli jeszcze ważne kontrakty, ale dogadywali się z klubem w sprawach finansowych. - Być może Paluch i Flis trafią na listę transferową, ale nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że odejdą - mówił Kom

 • PAMIĘĆ ABSOLUTNA Ale Kino! 22:25 Film sensacyjny s.f. **

  Gazeta Telewizyjna KJZ 14-09-2001

  traktowano wyłącznie jako ekranowego osiłka, mimo że już zaczął zmieniać emploi. Ale to nie "Bliźniacy" czy "Gliniarz w przedszkolu", lecz "Commando" i "Terminator" decydowały, że austriacki kulturysta mógł żądać za rolę w "Pamięci absolutnej" ok. 13 mln dolarów i 15 proc. zysków z rozpowszechniania. I chociaż tu aktor grał supermana wbrew swej woli, człowieka przerażonego, wręcz zastraszonego, naliczono średnio 110 aktów przemocy i 35 morderstw (w tym 18 dokonanych przez głównego bohatera) na godzinę traktowano wyłącznie jako ekranowego osiłka, mimo że już zaczął zmieniać emploi. Ale to nie "Bliźniacy" czy "Gliniarz w przedszkolu", lecz "Commando" i "Terminator" decydowały, że austriacki kultury

 • PAMIĘĆ ABSOLUTNA Polsat 20:30 Sensacyjny ***

  Gazeta Telewizyjna KJZ 11-08-2000

  traktowano wyłącznie jako ekranowego osiłka, mimo że już zaczął zmieniać emploi. Ale to nie "Bliźniacy" czy "Gliniarz w przedszkolu", lecz "Commando" i "Terminator" decydowały, że austriacki kulturysta mógł żądać za rolę w "Pamięci absolutnej" ok. 13 mln dolarów i 15 proc. zysków z rozpowszechniania. Innego rodzaju sukces odniosła Sharon Stone - 32-letnia wóczas aktorka, która mimo dziesięcioletniej obecności na ekranie nie została jeszcze zauważona. U Verhoevena zagrała ona ziemiańską żonę Quaida - w traktowano wyłącznie jako ekranowego osiłka, mimo że już zaczął zmieniać emploi. Ale to nie "Bliźniacy" czy "Gliniarz w przedszkolu", lecz "Commando" i "Terminator" decydowały, że austriacki kultury

 • Jak odstąpić od umowy o roboty budowlane, część trzecia (ostatnia)

  [ ORX OL ] - Stylowe M OPR. NOK 25-10-2013

  klauzula jest nieważna i nie można na jej podstawie skutecznie odstąpić od umowy. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Ponieważ w odniesieniu do obiektu budowlanego w budowie wykonanie tego przepisu nastręczałoby trudności i nie leży w interesie stron, zarówno zasady postępowania, jak i zasady Z takim pytaniem zwrócił się do "Stylowego M" jeden z naszych czytelników

 • Z sądu do sądu

  GW Mazowsze (Płock) MARIUSZ SOBCZAK, MARS 22-03-2004

  !Art. 358 kodeksu cywilnego stanowi, że "w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie". Zainteresowani mogą więc sądownie żądać zwrotu kwoty zbliżonej "nabywczo" do wpłacanej. Trzeba jednak pamiętać, że zwrot należy się tylko wtedy, gdy od wykupu nie minęło 10 lat. W Płocku na razie !Art. 358 kodeksu cywilnego stanowi, że "w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego z

 • Miasto ma płacić za brak lokali socjalnych?

  strony lokalne GW - Opole IZABELA ŻBIKOWSKA 18-02-2012

  1559 zł plus odsetki. Prawnik kolei przekonuje, że PKP ma prawo żądać od gminy zapłaty tytułem odszkodowania, bo ratusz nie zapewnił lokalu socjalnego, a powinien. Pełnomocnik kolei podkreśla, że niezapewnienie lokalu socjalnego jest łamaniem obowiązków gminy i że ratusza nic nie usprawiedliwia, nawet względy ekonomiczne. Sąd Rejonowy w Opolu, który zajmuje się sprawą, na początku grudnia ubiegłego roku wydał nakaz zapłaty. Ratusz miał zapłacić kolei 1559 zł, do tego odsetki, a także koszty sądowe Polskie Koleje Państwowe chcą usunąć z własnego lokalu mieszkańców, którzy nie płacą czynszu. Nie mogą jednak tego zrobić, nim ratusz nie przygotuje zastępczego lokalu socjalnego, a tych w mieście brak. PKP pozwały więc ratusz

 • I Nie Narodzili Się doktorzy

  GW Zielona Góra PAWEŁ KRYSIAK 24-09-1999

  . Niestety do tej pory pieniędzy nie zwrócił - mówi Jerzy Korolewicz, przewodniczący Rady Fundacji. Z naszych ustaleń wynika, że niedoszły doktor Jan Koniarek przebywa we Wrocławiu, gdzie doradza w tworzeniu giełdy rolno-spożywczej. - Gdyby dzisiaj obaj panowie legitymowali się tytułem doktora, byłaby to dla nas ogromna radość, bo w Gorzowie cierpimy na brak ludzi ze stopniami naukowymi - komentuje całą sprawę kanclerz Wyższej Szkoły Zawodowej Roman Gawroniak. Pieniądze, jakie odzyska Fundacja, nie są . Niestety do tej pory pieniędzy nie zwrócił - mówi Jerzy Korolewicz, przewodniczący Rady Fundacji. Z naszych ustaleń wynika, że niedoszły doktor Jan Koniarek przebywa we Wrocławiu, gdzie doradza w t

 • Tytuł dla Legii?

  GW Poznań NOT. RANA 03-02-2001

  Nad tym, czy odebrać Lechowi Poznań tytuł Mistrza Polski z 1993 roku i przekazać Legii Warszawa, będzie debatować 23 lutego zarząd PZPN. Co myślą o tym piłkarze, którzy siedem lat temu grali w tych zespołach, oraz kibice poznańscy i warszawscy. Kazimierz Sidorczuk Znam trochę prawo i wiem, że jedyne, co mogłaby zrobić Legia, to żądać Nad tym, czy odebrać Lechowi Poznań tytuł Mistrza Polski z 1993 roku i przekazać Legii Warszawa, będzie debatować 23 lutego zarząd PZPN. Co myślą o tym piłkarze, którzy siedem lat temu grali w tych z

 • PAMIĘĆ ABSOLUTNA Ale Kino! 23:10 Science fiction ****

  Gazeta Telewizyjna KJZ 07-09-2001

  Schwarzeneggerze jako o aktorze o większych możliwościach, niż przyjęto to uważać. Rzeczywiście, w roku 1990 ciągle jeszcze Schwarzeneggera traktowano wyłącznie jako ekranowego osiłka, mimo że już zaczął zmieniać emploi. Ale to nie "Bliźniacy" czy "Gliniarz w przedszkolu", lecz "Commando" i "Terminator" decydowały, że austriacki kulturysta mógł żądać za rolę w "Pamięci absolutnej" ok. 13 mln dolarów i 15 proc. zysków z rozpowszechniania. I chociaż tu aktor grał supermana wbrew swej woli, człowieka przerażonego Schwarzeneggerze jako o aktorze o większych możliwościach, niż przyjęto to uważać. Rzeczywiście, w roku 1990 ciągle jeszcze Schwarzeneggera traktowano wyłącznie jako ekranowego osiłka, mimo że już z

 • Dwa złote na reformę

  GW Kielce 15-04-2000

  ktoś uważa, że go krzywdzimy, może korzystać z innych przychodni - dodaje doktor Domon. Zbigniewa Nowodworska, rzecznik prasowy minister Anny Knysok, pełnomocnika rządu ds. wdrażania reformy ubezpieczeń zdrowotnych: - Pobieranie opłat od pacjentów tytułem zaprowadzenia dokumentacji medycznej jest niezgodne z prawem. To są koszty wpisane w działalność, wynikające z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Placówka nie może więc żądać ani grosza od pacjentów za dopełnienie ustawowych obowiązków. - O ktoś uważa, że go krzywdzimy, może korzystać z innych przychodni - dodaje doktor Domon. Zbigniewa Nowodworska, rzecznik prasowy minister Anny Knysok, pełnomocnika rządu ds. wdrażania reformy ubezpie

 • Dwa złote na reformę

  GW Kielce 22-04-2000

  ktoś uważa, że go krzywdzimy, może korzystać z innych przychodni - dodaje doktor Domon. Zbigniewa Nowodworska, rzecznik prasowy minister Anny Knysok, pełnomocnika rządu ds. wdrażania reformy ubezpieczeń zdrowotnych: - Pobieranie opłat od pacjentów tytułem zaprowadzenia dokumentacji medycznej jest niezgodne z prawem. To są koszty wpisane w działalność, wynikające z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Placówka nie może więc żądać ani grosza od pacjentów za dopełnienie ustawowych obowiązków. - O ktoś uważa, że go krzywdzimy, może korzystać z innych przychodni - dodaje doktor Domon. Zbigniewa Nowodworska, rzecznik prasowy minister Anny Knysok, pełnomocnika rządu ds. wdrażania reformy ubezpie

 • Dwa złote na reformę

  Gazeta Wyborcza IWONA BORATYN KIELCE 27-04-2000

  nas nie ma przymusu. Jeśli ktoś uważa, że go krzywdzimy, może korzystać z innych przychodni - dodaje doktor Domon. Zbigniewa Nowodworska, rzecznik prasowy minister Anny Knysok, pełnomocnika rządu ds. wdrażania reformy zdrowia: - Pobieranie opłat od pacjentów tytułem zaprowadzenia dokumentacji medycznej jest niezgodne z prawem. To są koszty wpisane w działalność, wynikające z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Placówka nie może więc żądać ani grosza od pacjentów za dopełnienie ustawowych nas nie ma przymusu. Jeśli ktoś uważa, że go krzywdzimy, może korzystać z innych przychodni - dodaje doktor Domon. Zbigniewa Nowodworska, rzecznik prasowy minister Anny Knysok, pełnomocnika rządu ds

 • Walka o ocalenie

  GW Radom MAGDA CIEPIELAK 17-08-2001

  o ocalenie spółki, a prawnicy wyliczyli, że miasto powinno zapłacić jej tytułem odszkodowania 2 mln zł. Wiesława Sadowska z Zarządu Miasta powiedziała nam, że w ciągu dwóch tygodni zostanie opracowana odpowiedź na pozew. Dopiero wtedy sąd wyznaczy termin rozprawy. - Nie uznajemy tego pozwu, a żądana kwota jest po prostu absurdalna. Ta spółka nie potrafiła się rządzić nawet wtedy, gdy dostawała dotacje z miasta. Trzeba mieć tupet, żeby wyciągnąć z kasy miejskiej prawie 3 mln zł i teraz żądać o ocalenie spółki, a prawnicy wyliczyli, że miasto powinno zapłacić jej tytułem odszkodowania 2 mln zł. Wiesława Sadowska z Zarządu Miasta powiedziała nam, że w ciągu dwóch tygodni zostanie opraco

Polecane tematy

Inne artykuły

Giną zielone gałązki
NSA za jawnością rekrutacji na studia
Zwieracze na antenie
PYTANIE DNIA
DOM CZY MIESZKANIE?
CBOS: 32 proc. PO, 24 proc. PiS
M JAK MIŁOŚĆ
Polowanie na katów
Elitarna Reżyseria
Zawodowo znużeni
Droga mąka, drogie drożdżówki
AmberExpo szybko pnie się w górę
Zamknięty na dłużej
TROPEM ŁOPU
Kolejarz jedzie na Ukrainę
O Ćwierćfinał
PRAWO MATKI WEDŁUG JULII ROBERTS
STARY BRZYDKI RYNEK
Jeśli droga, to ze ścieżką
Minął strach na Zawodziu?
DEPESZE
CENY SUROWCÓW 6.08
Piętnastka chętna na lotnisko w Świdniku
Mieszczanin szlachcicem
Mnóstwo wariantów
KIELECKA OPINIA TELEFONICZNA
PRZYDAŁBY SIĘ OBIEKT ŚWIATKOWEJ KLASY
Coolturalny Weekend: na zdrowie! I mnóstwo zniżek
Okazje serwicu nieruchomości Domipora.pl
Pewnie, że pyszny
SPOTKANIA WARSZTATY
Busy dowiozą pasażerów PKM do Rębiechowa
Będzie czerwona kartka?
Napad szału w centrum stolicy
Bukiet ładny i składny / Rozmowa z Ewą Nastańską, kwiaciarką
Co dalej z SP nr 14?
Promyk ma nową rodzinę
Niespotykanie ciepły dom
Uroki okolic Posen
W SKRÓCIE
Turbina pomoże kierowcom
Junik padł bez walki
KRONIKA POLICYJNA
Kurtka z płucem / Jak ubrać się na wycieczkę?
Jak To Było Na Blokadzie
Z TEGO ZNANE JEST POMORZE
[bez tytułu]
ZAPOWIEDŹ. DZIŚ
KRAJ W SKRÓCIE
LOKALNA OPINIA PUBLICZNA
Platformy pod gniazda
ZMIERZCH ŚWITU
ZIMA TYLKO W GAZECIE!
Zwyciężyli głodem
Skra sprzeda Adriana Woszczynę do Wisły Kraków?
Gorzów godzina po godzinie
NAWET XP
Druga opinia w sprawie posła Andrzeja Pęczaka
Konkretne ogrzewanie
Nie było protestu